Starten als onthaalouder

OPL125 STARTENALSONTHAALOUDER

Onthaalouder zijn vraagt dat je sterk in je schoenen staat en veel voor jonge kinderen over hebt. Ik mag gerust zeggen dat het mijn leven enorm verrijkt.

Anasquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding
Individuele afspraak
Starten als onthaalouder
-
Campus Tinel
Mechelen
Individuele afspraak
Starten als onthaalouder
-
Starten als onthaalouder
15-11-2022 tot 06-12-2022
di vm, di nm, wo av
van 09.00 u. tot 22.00 u.
€ 30,00
Extra kosten: € 10,00
Starten als onthaalouder (korte module)
15-11-2022 tot 14-12-2022
di vm, di nm, wo av
van 09.00 u. tot 22.00 u.
€ 30,00
Extra kosten: € 10,00

WAT LEER JE?

Onthaalouders hebben een groot hart voor kleine kinderen. Zij helpen hen de eerste stapjes zetten in de grote wereld bij hen thuis. Zin om zelf ook aan de slag te gaan? Onthaalouder zijn is een mooie maar geen vanzelfsprekende opdracht. Een goede opleiding is dan ook een must!

Vanaf 2024 moet een persoon die wil starten als onthaalouder als basisvereiste een kwalificatie hebben om te mogen werken in de kinderopvang. Deze kwalificatie moet minstens aangevuld worden met een korte kennismakingsmodule om te starten als onthaalouder.

 • Wie reeds een kwalificatiebewijs of attest heeft (Check je kwalificatie hier op de site van Kind en Gezin. Deze wordt regelmatig aangepast!) moet slechts een korte kennismakingsmodule van 20 u. volgen om nog eens extra te reflecteren op het typische van gezinsopvang (wat is de impact op mijn gezin, het financiële aspect, hoe organiseren in tijd en ruimte?, …). Je volgt enkel de erkende module van 20 u. 'Kennismaken met de gezinsopvang'.
 • Is dat niet het geval? Beschik je niet over een van deze kwalificaties, dan volg je de naast de erkende module van 20 u. 'Kennismaken met de gezinsopvang' ook nog de bijkomende module van 20 u. 'Werken in de gezinsopvang'.
  Twijfel je? Neem contact met het centrum van je voorkeur.

Wat er zoal aan bod komt:

 • je taken als onthaalouder
 • regels en kwaliteitseisen
 • werken als aangesloten of als zelfstandige onthaalouder
 • je rechten als onthaalouder
 • het beheren van je inkomsten en uitgaven
 • zorgen voor een veilige en stimulerende gezinsopvang
 • samenwerken met de ouders
 • zorg voor de kinderen en gezonde voeding?
 • basisprincipes EHBO toepassen op kinderen
 • het inrichten van de opvangruimte
 • het organiseren van de opvang
 • het combineren van je job met je gezin
 • je draagkracht als (toekomstige) onthaalouder vergroten


OPLEIDINGSSCHEMA

OS starten onthaalouder

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent minstens 18 jaar.

 • Om te starten heb je geen voorkennis nodig.

 • Wil je enkel de korte kennismakingsmodule volgen? Dan heb je een eerdere kwalificatie nodig. Zie hier.

 • Je kan pas starten na het bijwonen van een infosessie en een individueel gesprek (intakegesprek) met je trajectbegeleider. Plaats en data van de infosessies vind je bovenaan de pagina.

STUDIEBEWIJS

 • Na elke module waarvoor je slaagt, behaal je een officieel erkend deelcertificaat.

 • Heb je de module Kennismaken met en werken in de gezinsopvang gevolgd dan behaal je ook het attest Levensreddend handelen.

 • Eenmaal het basistraject afgewerkt, dan kan je stapsgewijs de overige modules van de opleiding Kinderbegeleider afwerken en het certificaat van Kinderbegeleider: 0 tot 12 jaar behalen.

 • Wie onze opleiding Aanvullende Algemene Vorming volgt, haalt meteen ook zijn diploma secundair onderwijs in huis.

TEWERKSTELLING

 • Zowel met het deelcertificaat Kennismaken met en werken in de gezinsopvang, als met het deelcertificaat Werken in de gezinsopvang kan je starten als onthaalouder.

 • Een diploma of kwalificatie is momenteel nog niet vereist. Indien je niet gekwalificeerd bent, moet dit wel in orde zijn tegen 1 april 2024. Je kan je opleiding Kinderbegeleider: baby's en Peuters voltooien terwijl je werkt.

 • Kwalificatie nodig?
  Alle informatie vind je op de website van Kind en Gezin of door hier te klikken.

HEB JE AL VOORKENNIS OF ERVARING?

Wanneer je kan aantonen dat je voorheen al bepaalde competenties (kennis/vaardigheden) hebt verworven (op basis van andere opleidingen, werkervaring enz.) dan kan je een aanvraag indienen voor een aangepast leertraject.
Via de EVK-procedure kan je een vrijstelling aanvragen op basis van een Eerder Verworven Kwalificatie (EVK). In het geval van de EVC-procedure kan je vrijstellingen bekomen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC). Lees meer: een vrijstelling via EVK-, EVC of vrijstellingsproef. Het resultaat van beide procedures is een traject op maat.

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?
 • De module Kennismaken met en werken in de gezinsopvang bedraagt 7 lesdagen. De module Werken in de gezinsopvang bestaat uit 4 lesdagen.
 • Door de modulaire structuur kan je de opleiding ook deeltijds doen of op eigen tempo.
 • Beide modules worden meermaals per schooljaar aangeboden.
 • Je bent verplicht aanwezig op alle contactmomenten.
 • De kennis van een deel van de modules verwerf je via stages/werkplekleren en afstandsonderwijs.
Waar?
 • Berchem
 • Mechelen
 • Sint-Niklaas
 • Turnhout
Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja, onder bepaalde voorwaarden.
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?
 • Je betaalt € 1,50 per lestijd aan inschrijvingsgeld met een maximum van € 300 per semester en per opleiding.
 • Onder bepaalde voorwaarden geniet je een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Lees er hier meer over.
 • Bovenop het inschrijvingsgeld betaal je een bijdrage voor lesmateriaal en/of het gebruik van het elektronisch leerplatform.
Inschrijven
 • Je kan voor deze cursus online inschrijven.
 • Geen ervaring met online aankopen? In dit instructiefilmpje wordt uitgelegd hoe je je online kan inschrijven.
 • Ook kan je langsgaan op één van onze les- of inschrijflocaties.