Starten als onthaalouder

OPL125 STARTENALSONTHAALOUDER

Onthaalouder zijn vraagt dat je sterk in je schoenen staat en veel voor jonge kinderen over hebt. Ik mag gerust zeggen dat het mijn leven enorm verrijkt.

Anasquares

WAT LEER JE?

Onthaalouders hebben een groot hart voor kleine kinderen. Zij helpen hen de eerste stapjes zetten in de grote wereld bij hen thuis. Zin om zelf ook aan de slag te gaan? Onthaalouder zijn is een mooie maar geen vanzelfsprekende opdracht. Een goede opleiding is dan ook een must!

 • Je volgt een erkende module van 20 u. 'Kennismaken met de gezinsopvang'. Beschik je over het nodige diploma of de nodige kwalificaties, dan is deze module al voldoende om te kunnen starten.
 • Is dat niet het geval? Dan volg je de bijkomende module van 20 u. 'Werken in de gezinsopvang'

Wat er zoal aan bod komt:

 • je taken als onthaalouder
 • regels en kwaliteitseisen
 • werken als aangesloten of als zelfstandige onthaalouder
 • je rechten als onthaalouder
 • het beheren van je inkomsten en uitgaven
 • zorgen voor een veilige en stimulerende gezinsopvang
 • samenwerken met de ouders
 • zorg voor de kinderen en gezonde voeding?
 • basisprincipes EHBO toepassen op kinderen
 • het inrichten van de opvangruimte
 • het organiseren van de opvang
 • het combineren van je job met je gezin
 • je draagkracht als (toekomstige) onthaalouder vergroten

Binnen de opleiding is een nieuw leerplan ontwikkeld. We werken in het schooljaar 2020-2021 aan de overgang van het oude naar het nieuwe leerplan. Je traject wordt hier optimaal op afgestemd.

OPLEIDINGSSCHEMA

OS starten onthaalouder

Andere voorwaarden om als onthaalouder aan de slag te gaan?

Check het hier!

Ben jij in orde met je kwalificaties?

Check het hier!

Wil je de nieuwsbrief over kinderopvang graag ontvangen?

Inschrijven

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent minstens 18 jaar.

 • Voor deze opleiding heb je geen voorkennis nodig.

 • Je kan pas starten na het bijwonen van een infosessie en een individueel gesprek (intakegesprek) met je trajectbegeleider. Plaats en data van de infosessies vind je onderaan op pagina.

STUDIEBEWIJS

 • Na elke module waarvoor je slaagt, behaal je een officieel erkend deelcertificaat.

 • Heb je de module Kennismaken met en werken in de gezinsopvang gevolgd dan behaal je ook het attest Levensreddend handelen.

 • Eenmaal het basistraject afgewerkt, dan kan je stapsgewijs de overige modules van de opleiding Kinderbegeleider afwerken en het certificaat van Kinderbegeleider: 0 tot 12 jaar behalen.

 • Wie onze opleiding Aanvullende Algemene Vorming volgt, haalt meteen ook zijn diploma secundair onderwijs in huis.

TEWERKSTELLING

 • Zowel met het deelcertificaat Kennismaken met en werken in de gezinsopvang, als met het deelcertificaat Werken in de gezinsopvang kan je starten als onthaalouder.

 • Een diploma of kwalificatie is momenteel nog niet vereist. Indien je niet gekwalificeerd bent, moet dit wel in orde zijn tegen 1 april 2024. Je kan je opleiding Kinderbegeleider: baby's en Peuters voltooien terwijl je werkt.

 • Kwalificatie nodig?
  Alle informatie vind je op de website van Kind en Gezin of door hier te klikken.

HEB JE AL VOORKENNIS OF ERVARING?

Wanneer je kan aantonen dat je voorheen al bepaalde competenties (kennis/vaardigheden) hebt verworven (op basis van andere opleidingen, werkervaring enz.) dan kan je een aanvraag indienen voor een aangepast leertraject.
Via de EVK-procedure kan je een vrijstelling aanvragen op basis van een Eerder Verworven Kwalificatie (EVK). In het geval van de EVC-procedure kan je vrijstellingen bekomen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC). Lees meer: een vrijstelling via EVK-, EVC of vrijstellingsproef. Het resultaat van beide procedures is een traject op maat.

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?
 • De module Kennismaken met en werken in de gezinsopvang bedraagt 7 lesdagen. De module Werken in de gezinsopvang bestaat uit 4 lesdagen.
 • Door de modulaire structuur kan je de opleiding ook deeltijds doen of op eigen tempo.
 • Beide modules worden meermaals per schooljaar aangeboden.
 • Je bent verplicht aanwezig op alle contactmomenten.
 • De kennis van een deel van de modules verwerf je via stages/werkplekleren en afstandsonderwijs.

Het precieze tijdstip en de juiste leslocatie staan telkens onderaan op deze pagina vermeld in de overzichtstabel.

Waar?
 • Berchem
 • Mechelen
 • Sint-Niklaas
 • Turnhout
Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja, onder bepaalde voorwaarden.
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?
 • Je betaalt € 1,50 per lestijd aan inschrijvingsgeld met een maximum van € 300 per semester en per opleiding.
 • Onder bepaalde voorwaarden geniet je een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Lees er hier meer over.
 • Bovenop het inschrijvingsgeld betaal je een bijdrage voor lesmateriaal en/of het gebruik van het elektronisch leerplatform.
Inschrijven
 • Je kan voor deze cursus online inschrijven.
 • Geen ervaring met online aankopen? In dit instructiefilmpje wordt uitgelegd hoe je je online kan inschrijven.
 • Ook kan je langsgaan op één van onze les- of inschrijflocaties.

ONS AANBOD

Opleiding
Infomoment Onthaalouder
op 17-05-2021
Maandag - op afspraak
van 19.00 u. tot 21.00 u.
Gratis
Infomoment Onthaalouder
op 17-05-2021
Maandag - op afspraak
van 14.00 u. tot 15.00 u.
Gratis
Starten als onthaalouder
01-03-2021 tot 22-03-2021
ma vm, ma nm, do av
van 09.00 u. tot 22.00 u.
€ 30,00
Extra kosten: € 10,00
Starten als onthaalouder
01-03-2021 tot 22-03-2021
ma vm, ma nm
van 09.00 u. tot 15.40 u.
€ 30,00
Extra kosten: € 10,00