Nederlands online

OPL200 NEDERLANDSONLINE

Door mijn job en mijn gezin heb ik geen tijd om op vaste momenten naar school te gaan. Gelukkig is er Nederlands online zodat ik thuis Nederlands kan leren met de juiste ondersteuning en voldoende flexibiliteit.

squares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding
Individuele afspraak
Nederlands online
-
Individuele afspraak
Nederlands online
-
Campus Regina Mundi
Beringen (Beverlo)

WAT LEER JE?

Je leert Nederlands via zelfstudie: je gebruikt online lesmateriaal en een leerwerkboek. Thuis Nederlands leren is er voor snelle leerders (advies: verkort traject) die zelfstandig kunnen studeren.
Ons advies: zoek zeker een Nederlandstalige taalbuddy die met jou wil oefenen!

RICHTGRAAD 1

 • In de modules 1.1 en 1.2 krijg je extra hulp!
 • Er is één online infomoment. Alles wordt uitgelegd en je maakt kennis met de leerkracht en de andere cursisten.
 • Er zijn vijf online oefensessies: je herhaalt en oefent samen en je kan vragen stellen.
 • Er zijn twee evaluatiemomenten op school. Je komt naar de school en je maakt klassikaal op school testen.
 • Er zijn twee evaluatiemomenten online. Je zal online een gesprek voeren met een andere cursist en de leerkracht zal jouw spreekvaardigheden beoordelen.

Studeer je gemakkelijk, kan je jezelf goed organiseren en heb je genoeg discipline? Dan is dit iets voor jou!

OS Nederlands online

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent ouder dan 15 jaar.

 • Je start in richtgraad 1.1 of in een hoger niveau als je al lessen gevolgd hebt. Neem zeker je certificaten mee.

 • Je kunt ook instappen na een niveautest bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

STUDIEBEWIJS

 • Na elke module krijg je een deelcertificaat.

 • Op het einde van een richtgraad krijg je een certificaat.

Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

WAAROM?

 • Is het voor jou onmogelijk om naar de contactlessen te komen, dan kan dit afstandstraject je helpen om toch Nederlands te leren en een certificaat te behalen.

 • Je leert zelfstandig werken.

 • Je leert beter omgaan met de digitale media.

AGII logo1

Nieuwkomer?

Spreek je nog geen Nederlands?

Heb je nog nooit les gevolgd?

Ga eerst naar het
Agentschap Integratie en Inburgering
.
Zoek hier je contactpunt.

AGII logo1

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?

Neem contact op met het Centrum om een afspraak te maken met de trajectbegeleider. Hij zal nakijken wat je mogelijkheden zijn.
Daarna leg je samen met de leerkracht een aantal contactmomenten vast, je bepaalt zelf hoeveel tijd je aan een module kan en wil besteden.

Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?

Richtgraad 1
Je betaalt € 1,50 inschrijvingsgeld per lestijd met een plafond van € 180 voor al de cursussen die je volgt in deze richtgraad.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R1_tarieven

Richtgraad 2 tot 4
Je betaalt € 0,60 inschrijvingsgeld per lestijd.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R2_tarieven_vrijstellingen

Inschrijven

Je kan voor deze cursus niet online inschrijven!
Je moet altijd langsgaan op één van onze inschrijflocaties.

Dit neem je mee:

 • je identiteitskaart of een document wettelijk verblijf
 • cash geld, bancontact of opleidingscheques
 • voor 1.2 of hoger: deelcertificaten van vorige niveaus
 • voor 1.1: doorverwijsformulier Agentschap Integratie & Inburgering

Heb je recht op een korting? Breng deze documenten mee:

 • Inburgeraar? Toon je inburgeringscontract of inburgeringsattest! (enkel voor RG 1 en 2)
 • Leefloon? Toon je attest leefloon OCMW of materiële hulp (1 maand geldig)!
 • Werkzoekend? Doe een 'aanvraag vermindering inschrijvingsgeld' bij VDAB.
Waar?
 • Beringen
 • Turnhout
Tip tekst

Heb je interesse voor een beroep én Nederlands leren?

Combineer algemene modules met specifieke modules om sneller Nederlands te leren: