Nederlands online in zelfstudie met coaching

Shutterstock 2075654194

De verplaatsing naar de school kost mij te veel tijd, waardoor ik een cursus op de campus niet kan combineren met mijn werk en mijn gezin. Met de cursus Nederlands online in zelfstudie met coaching kan dit wel. Dat vind ik top!

squares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding

WAT LEER JE?


De opleiding Nederlands als tweede taal (NT2) kan je ook volgen in de vorm van Nederlands online in zelfstudie met coaching. Dat betekent dat je thuis op eigen tempo Nederlands leert terwijl je hulp en feedback van een studiecoach krijgt.

Je gebruikt online lesmateriaal op One Note, Bookwidgets en een leerwerkboek. We gebruiken Microsoft Teams als leeromgeving.

Je kan kiezen wanneer je studeert en wanneer je je taken maakt. Die taken zullen je score bepalen voor het gedeelte gespreide evaluatie. 50% van de punten staan op dit deel. De cursist moet slagen voor de gespreide evaluatie om een certificaat te kunnen behalen.

Het examen is ook online. Je maakt een afspraak met je studiecoach. Jullie spreken samen een goed moment af. Tijdens je examen zal de studiecoach al je vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) testen.

Om het examen online af te leggen moet je een programma downloaden op je computer. Je moet ook je scherm delen met je studiecoach. Bij een vermoeden van fraude of bij technische problemen heeft de studiecoach het recht om je opnieuw een examen te laten afleggen op één van onze LBC-campussen. Je gaat bij inschrijving akkoord met deze voorwaarden.

50% van de punten staan op het examen. De cursist moet slagen voor het examen om een certificaat te kunnen behalen. Je moet dus slagen voor de gespreide evaluatie én je moet slagen voor het examen om een certificaat te behalen.

Je studeert dus thuis, je maakt thuis je taken en je legt thuis een examen af. Op deze manier kan je op de meest flexibele manier Nederlands leren.IETS VOOR JOU?

Is werken op eigen tempo gemakkelijker te combineren met jouw privéleven?

Ben je soms in het buitenland voor het werk of om familie te bezoeken?

Kan je je niet fysiek verplaatsen naar een campus?

Kan je goed met een computer werken?

Dan is de opleiding NT2-ONLINE interessant voor jou!

INSCHRIJVEN

Vanaf 1 december 2023 tot 29 maart 2024

Dit kan in één van de LBC-centra:

Antwerpen, Berchem, Beringen,

Mechelen, Mortsel, Sint-Niklaas, Turnhout

WANNEER START DE MODULE EN DUURTIJD?


 • opstart tussen 29 januari 2024 en 29 maart 2024


 • duurt maximaal 1 semester

(uiterlijk tot 30 juni 2024)


  INSTAPVOORWAARDEN

  • Je bent minstens 15 jaar en hebt minstens 2 jaar secundair onderwijs gevolgd (hoeft niet in België te zijn).
  • Je bent gescreend en doorverwezen naar ons aanbod door het Agentschap voor Inburgering en Integratie of door Atlas (Antwerpen).
  • Je hebt een computer en een goede internetverbinding. Je kan goed met een computer werken.
  • Je moet zelfstandig kunnen werken.
  • Je moet een basiskennis Engels of Frans hebben of eventueel een tolk ter beschikking hebben.

  STUDIEBEWIJS

  • Na elke module krijg je een deelcertificaat.

  Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

  TEWERKSTELLING

  Nederlands leren is belangrijk om:

  • een job te vinden in Vlaanderen,
  • een beroepsopleiding te volgen of verder te studeren aan een hogeschool of universiteit,
  • je carrière een boost te geven.
  AGII logo1

  Nieuwkomer?

  Spreek je nog geen Nederlands?

  Heb je nog nooit les gevolgd?

  Ga eerst naar het
  Agentschap Integratie en Inburgering
  .
  Zoek hier je contactpunt.

  PRAKTISCHE INFO

  Recht op iets?
  Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
  • Vlaams opleidingsverlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja
  • Kmo-portefeuille: Ja

  Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

  Hoeveel kost deze module?

  72 euro lesgeld + 30 euro extra kosten (incl. leerwerkboek Zo Gezegd 1.1)

  Inschrijven

  Je kan voor deze cursus niet online inschrijven!
  Je moet altijd langsgaan op één van onze inschrijflocaties.

  Dit neem je mee:

  • je identiteitskaart of een document wettelijk verblijf
  • cash geld, bancontact of opleidingscheques
  • voor 1.2 of hoger: deelcertificaten van vorige niveaus
  • voor 1.1: doorverwijsformulier Agentschap Integratie & Inburgering

  Heb je recht op een korting? Breng deze documenten mee:

  • Inburgeraar? Toon je inburgeringscontract of inburgeringsattest! (enkel voor RG 1 en 2)
  • Leefloon? Toon je attest leefloon OCMW of materiële hulp (1 maand geldig)!
  • Werkzoekend? Doe een 'aanvraag vermindering inschrijvingsgeld' bij VDAB.