Nederlands voor jongeren

OPL159 TAALHULPVOORWERKZOEKENDEN

Deze lessen waren leuk en ik heb nu ook betere resultaten voor mijn toetsen op school.

Clarasquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding
Individuele afspraak
Nederlands voor jongeren
-
Campus Tinel
Mechelen

WAT LEER JE?

SPEL EN SPEEL

 • Je leert woorden juist spellen: korte en lange klanken, tweeklanken en tekenklanken.
 • Je leert werkwoorden vervoegen in het nu, het verleden en de toekomst.
 • Je leert een zin ontleden: de persoonsvorm en het onderwerp vinden.
 • Je leert nieuwe woorden over kleding, het lichaam, ...

SPIK EN SPAN

 • Je leert woorden en zinnen correct schrijven.
 • Je leert een gestructureerde tekst schrijven.

Onze garanties:

 • We spelen vaak spelletjes om de theorie in te oefenen.
 • Je krijgt regelmatig feedback.
 • Na deze module ken je de spellingregels van het Nederlands.

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je zit in het secundair onderwijs.

 • Wie + 16 is, moet zich eerst aanmelden bij het Agentschap integratie en inburgering.

 • Je bent niet Nederlandstalig en zit niet langer dan 2 jaar in het Nederlandstalig onderwijs.

 • Je leerlingbegeleider heeft je doorverwezen.

 • Je wil correcter leren schrijven om beter te slagen op school.

STUDIEBEWIJS

 • Na deze module krijg je een attest van deelname.

  Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

  WAAROM?

  • Deze module helpt je om beter te slagen op school.

  AGII logo1

  Nieuwkomer?

  Nooit eerder les gevolgd in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)?

  Ga eerst naar het
  Agentschap Integratie en Inburgering
  .
  Zoek hier je contactpunt.

  AGII logo1

  PRAKTISCHE INFO

  Wanneer en hoelang?
  • Je volgt 1 keer per week (2 uur) les op woensdag.

  Het precieze tijdstip van de module staat telkens bovenaan op deze pagina vermeld in de overzichtstabel.

  Recht op iets?

  Deze cursus is gratis voor jongeren die in Mechelen wonen of in Mechelen naar school gaan.

  Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

  Hoeveel kost het?
  • 9 euro voor lesmateriaal en/of gebruik van het elektronisch leerplatform.
   = voor iedere deelnemer die niet in Mechelen woont of niet in Mechelen naar school gaat.
  • + 36 euro inschrijvingsgeld.
   = enkel voor 18-jarigen of ouder van buiten de stad Mechelen.
  • tot 18 jaar is gratis, voor jongeren die in de stad Mechelen wonen of jongeren die naar een Mechelse school gaan, betaalt de stad Mechelen de kosten (inschrijvingsgeld + lesmateriaal).
  Inschrijven

  Je kan voor deze cursus niet online inschrijven!
  Contacteer de leerlingbegeleider van je secundaire school.

  Dit neem je mee:

  • je identiteitskaart of een document wettelijk verblijf en/of ingevuld inschrijvingsformulier
  • cash geld, bancontact
  • Engagementsverklaring ingevuld door de verantwoordelijke leerlingenbegeleider van je secundaire school
  Waar?
  • Mechelen
  Tip tekst

  Heb je interesse voor een beroep én Nederlands leren?