Educatief verlof

De bestaande regeling voor educatief verlof dooft uit vanaf 1 september 2019. Enkel wie al vóór 1 september 2019 met BEV een opleiding aanvatte, kan die nog met betaald educatief verlof afwerken(tot uiterlijk 31 december 2021). Specifiek voor de taalopleidingen geldt dat iemand voor de verschillende richtgraden binnen één taal nog steeds - uiterlijk tot 31 december 2021 - betaald educatief verlof kan aanvragen . Voor de aanvraag van het verlof blijven de administratieve verplichtingen gelden.

Indien je nog educatief verlof wenst te nemen, moet je dit vermelden bij de inschrijving. Men zal je een attest overhandigen dat je moet indienen bij jouw werkgever. Per kwartaal krijg je dan een ingevuld attest thuis opgestuurd. Dit moet je eveneens aan je werkgever bezorgen.

Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.

Denk eraan dat je per geattesteerde periode slechts 10% van de werkelijk gegeven uren ongewettigd afwezig mag zijn om te kunnen blijven genieten van het educatief verlof. De laatste periode van je opleiding kan zeer kort zijn en dit kan betekenen dat je eigenlijk nooit ongewettigd afwezig mag zijn om je rechten op het educatief verlof niet te verliezen.

Attesten om afwezigheden te wettigen, moet je binnen de 14 dagen na de aanvang van de afwezigheid afgeven tegen een ontvangstbewijs van ons centrum. Naam, klas, datum en afwezigheid dien je duidelijk te vermelden.

Redenen voor de wettiging van een afwezigheid (te attesteren, tenzij anders vermeld):

  • medisch attest van jezelf of inwonend familielid
  • afwezigheid door familiale omstandigheden (overlijden familielid, geboorte kind)
  • staking openbaar vervoer
  • sluiting onderwijsinstelling (geen attest)
  • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter (geen attest)
  • beroepsredenen (attest van de werkgever aan ons centrum)
  • staking of ziekte leerkracht (geen attest)
  • wettelijk klein verlet (attest van de bevoegde diensten)

Bij ziekte kan je een extra attest vragen aan de arts of het attest voor je werkgever kopiëren.

Bij ziekte van 1 dag en indien geen doktersbezoek, kan je een attest van de werkgever indienen waarin hij staaft dat je die dag afwezig was wegens ziekte zonder doktersbezoek.

Alle lessen tellen mee voor de berekening van het educatief verlof. Zo ook de laatste les vóór de kerstvakantie en de laatste les in juni (evaluatieles).