Stages

De stages en duaal leren gaan door volgens de afspraken die zijn gemaakt in de sectoren en als de veiligheidsmaatregelen op de betrokken stageplaatsen worden nageleefd.

Meer informatie vind je op de website van SYNTRA Vlaanderen.

Mag een stageplaats stagiairs in de zorginstellingen verplichten om zich te laten vaccineren?

Neen. Vaccinatie is voor niemand verplicht maar wel sterk aanbevolen. Deze sterke aanbeveling geldt zeker ook voor zorgverleners.

Ook voor het vast personeel van een zorgvoorziening is de vaccinatie niet verplicht. De werkgever heeft geen inzagerecht in de medische gegevens, waaronder de vaccinatiestatus van het personeel en kan het personeelslid dus niet weigeren op basis van de vaccinatiestatus. Naar analogie kan ook een stagiair niet verplicht worden om zich te laten vaccineren vooraleer de stage aan te vatten.