Ziekte en opvolging besmettingen

Melding besmetting

Testte je positief?

Meld dit onmiddellijk aan je directie of opleidingscoördinator.
Zo kan op school heel snel nagekeken worden of de contactopvolging opgestart dient te worden.

De Vlaamse dienst Contact tracing doet de contactopsporing van cursisten. Soms ondersteunen lokale COVID-teams hen.
LBC Volwassenenonderwijs doet centraal reeds de eerste risico-inschatting.
LBC Volwassenenonderwijs doet indien nodig melding bij de lokale eerstelijnszone.​

Wat zijn de symptomen van het nieuwe Coronavirus Covid-19?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen:

 • minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak:
  hoest; kortademigheid; thoracale pijn; plots verlies van reuk- of smaakzin;
 • OF - minstens twee van de volgende milde symptomen zonder andere duidelijke oorzaak:
  koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak;
 • OF - verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…) zonder andere duidelijke oorzaak.

Je test positief op het coronavirus. Wat nu?

 • De huisarts neemt contact op met het callcenter;
 • Je gaat 14 dagen in quarantaine;
 • Je meldt dit aan de opleidingscoördinator of directie.
 • Je krijgt een attest om de afwezigheid te wettigen.
 • Het contactonderzoek start op: Iedereen die de laatste dagen in contact kwam met jou wordt gecontacteerd;
 • Ben je 10 dagen na het begin van de symptomen al minimum 3 dagen koortsvrij en is er een klinische verbetering, dan wordt de thuisisolatie beëindigd.

Personen met een bevestigde COVID-19 infectie moeten in isolatie. Dit geldt zowel voor personen die symptomen vertonen als voor personen die enkel geïdentificeerd werden op basis van een positieve PCR- of antigen-test.

Het is in het algemeen NIET aanbevolen om een nieuwe test uit te voeren alvorens de isolatie te beëindigen. Het is namelijk gekend dat PCR testen nog lange tijd na de besmettelijke periode positief kunnen blijven.

Wat als een cursist of personeelslid op school positief testte?

De contactopspoorders contacteren het centrum als iemand op school besmet is met het coronavirus. Zij zoeken uit met wie de zieke contact had via een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen. 

Voor de contact tracing en de inschatting van de laag- en hoogrisicocontacten baseert men zich op de richtlijnen van Sciensano. De maatregelen voor de cursisten of personeelsleden die als hoogrisicocontact worden ingedeeld hangen af van hun vaccinatiestatus en hun medische voorgeschiedenis (= recent COVID-19 besmetting doorgemaakt of niet?).

Schema LBC positief test corona

Hoe verloopt het contactonderzoek (contact-tracing)?

Meer informatie over het contactonderzoek vind je in de handige folder contactonderzoek en bij Maatregelen voor contacten van een persoon met COVID-19.

Contact tracing, hoog-en laagrisicocontacten en maatregelen

Voor de contact tracing en de inschatting van de laag- en hoogrisicocontacten baseert men zich op de richtlijnen van Sciensano. De maatregelen voor de cursisten of personeelsleden die als hoogrisicocontact worden ingedeeld hangen af van hun vaccinatiestatus en hun medische voorgeschiedenis (= recent COVID-19 besmetting doorgemaakt of niet?).

De beslisboom die je terugvindt op de website van Scienscano geeft een beknopt overzicht van de maatregelen.

 • Risico-analyse
  In volwassenenonderwijs zal in principe altijd een risicoanalyse met inschatting van de hoog- en laagrisicocontacten gebeuren. Hoogrisicocontacten zijn de personen die fysiek contact gehad hebben met de besmette persoon of een cumulatief contact van meer dan een kwartier op minder dan 1,5 meter zonder mondmasker.
  Laagrisicocontacten mogen gewoon verder naar school gaan en hun gebruikelijke activiteiten verder zetten. Zij vermijden wel contacten met personen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van de ziekte zoals bijvoorbeeld oudere mensen.
  Als één van de geïdentificeerde hoogrisicocontacten ook positief zou testen en de besmetting kan alleen gelinkt worden aan de andere besmette leerling, spreekt men over een clusterbesmetting en zal de hele klas in quarantaine geplaatst worden én getest.
 • Maatregelen
  Vanaf 1 september 2021 gelden er nieuwe maatregelen voor asymptomatische hoogrisicocontacten.
  De maatregelen die de hoogrisicocontacten moeten volgen, zijn afhankelijk van hun vaccinatiestatus én van hun medische voorgeschiedenis (=COVID-19 besmetting doorgemaakt of niet).
 • Volledig gevaccineerden
  Je wordt als volledig gevaccineerd beschouwd vanaf twee weken na je laatste inenting (= eerste en enige dosis van het Janssen vaccin en tweede dosis van alle andere vaccins).
  Te volgen maatregelen voor volledig gevaccineerde hoogrisicocontacten:
  quarantaine en twee testafnames op dag 1 en dag 7. Tot ontvangst van het negatief resultaat van de eerste test, blijf je in quarantaine. Bij negatief resultaat van de eerste test kun je de quarantaine stoppen, maar een tweede test op dag 7 blijft nodig!
  In geval van weigering van de test: quarantaine van 10 dagen verplicht!
 • Niet of onvolledig gevaccineerden
  Te volgen maatregelen voor niet of onvolledig gevaccineerde hoogrisicocontacten:
  quarantaine en twee testafnames op dag 1 en dag 7. Zelfs al is het resultaat van de eerste test negatief, blijft de quarantaine doorlopen. Als het resultaat van de tweede test ook negatief is, mag de quarantaine opgeheven worden, maar blijft de persoon in kwestie nog minstens 7 dagen extra waakzaam. De incubatieperiode kan immers oplopen tot 14 dagen.
 • Hoogrisicocontacten met een COVID-19 infectie in afgelopen 180 dagen
  Ongeacht de vaccinatiestatus, moeten hoogrisicocontacten die over een herstelcertificaat beschikken (= bewijs dat zij in de afgelopen 180 dagen een COVID-19 infectie hebben opgelopen), niet getest worden, noch in quarantaine. Het risico op herinfectie is immers klein en bovendien bestaat er een risico op vals-positieve resultaten.
  Zodra zij symptomen ontwikkelen, moeten zij wel zo snel mogelijk getest worden met een PCR-test.