Ziekte en opvolging besmettingen

Je voelt je ziek of je hebt symptomen van het Coronavirus? (update 27/8)

 • Blijf thuis.
 • Neem telefonisch contact op met je huisarts. Vermeld je symptomen en nauwe contacten.
 • Neem telefonisch contact op met je leidinggevende om je ziekteafwezigheid te melden.

Vermeld het als je symptomen van COVID-19 vertoont.
Een ziekteattest is noodzakelijk om je afwezigheid te kunnen staven.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe Coronavirus Covid-19? (nieuw 20/05)

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen:

 • minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak:
  hoest; kortademigheid; thoracale pijn; plots verlies van reuk- of smaakzin;
 • OF - minstens twee van de volgende milde symptomen zonder andere duidelijke oorzaak:
  koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak;
 • OF - verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…) zonder andere duidelijke oorzaak.

Welke personen hebben een verhoogd risico voor een ernstig verloop van COVID-19? (update 30/04/2021)

 • Personen ouder dan 65 jaar
 • Volwassenen met ernstige obesitas
 • Volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen
 • Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen
 • Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling)

Opmerking: Zwangere vrouwen behoren niet tot de risicogroepen.
Addendum 10-03-2021. Op basis van de huidige gegevens moet blootstelling van zwangere vrouwen aan personen met COVID-19 evenwel vermeden worden. Zwangere gezondheidswerkers mogen in geen geval ingezet worden voor zorg van bevestigde COVID-19 patiënten.

Personen ouder dan 65 jaar.
Zij volgen best de richtlijnen van het charter Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving.

Personen met familieleden die verhoogd risico hebben
Samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid in het centrum. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt dat anders beoordeelt.

Ouders, broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen gaan werken/naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygiënische maatregelen (zo weinig mogelijk contacten, contacten op veilige afstand, handhygiëne en masker). Zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont, moet een arts gecontacteerd worden en moeten de Sciensano-isolatierichtijnen gevolgd worden.

Volwassenen met verhoogd risico en terugkeer op de werkvloer

 • Elk geval wordt het best apart bekeken met de behandelende art en/of arbeidsarts.
 • Personen met ernstig risico (bv. ernstig orgaanlijden, actieve oncologische behandeling, hoge graad van immuundepressie …) blijven het best zo veel mogelijk thuis(werken) en reduceren hun contacten met anderen tot een minimum.
 • Personen met een matig ernstig risico (bv. onderliggende ziekte die voldoende goed onder controle is, lage graad van immuundepressie …) kunnen na overleg met de behandelend arts en arbeidsarts wel buitenshuis werken mits ze strikt de voorzorgsmaatregelen in acht nemen (reduceren aantal contacten, veilige afstand, handhygiëne en masker). Indien nodig kan aangepast werk worden voorzien.

Ben je zwanger?
De arts bepaalt of je in het centrum aanwezig mag zijn of van thuis uit werkt.
Specifieke aanbevelingen voor personen met verhoogd risico voor een ernstig verloop van COVID-19

Je test positief op het coronavirus. Wat nu? (nieuw 20/05)

 • De huisarts neemt contact op met het callcenter;
 • Je gaat 14 dagen in quarantaine;
 • Je meldt dit aan de opleidingscoördinator of directie.
 • Je krijgt een attest om de afwezigheid te wettigen.
 • Het contactonderzoek start op: Iedereen die de laatste dagen in contact kwam met jou wordt gecontacteerd;
 • Na de quarantaine
 • Wie tijdens de quarantaine periode niet ziek worden, kan na 14 dagen opnieuw naar school.
 • Wie tijdens de quarantaine ziek wordt, blijft thuis zolang hij/zij ziek is. De periode van afwezigheid wordt verlengd met een ziekteattest

Wat als een cursist of personeelslid op school positief testte? (nieuw 27/08)

De contactopspoorders contacteren het CLB/IDEWE als iemand op school besmet is met het coronavirus. Zij zoeken uit met wie de zieke contact had via een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen.  Er zal daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen hoge en lage risico’s.

Het CLB/IDEWE heeft daarvoor een stappenplan. Dat stappenplan gebruiken ze ook bij andere besmettelijke ziektes. 

Hoe verloopt het contactonderzoek (contact-tracing)? (nieuw 20/05)

Meer informatie over het contactonderzoek vind je in de handige folder contactonderzoek en bij Maatregelen voor contacten van een persoon met COVID-19.

Klik hier voor meer info over vaccinatie.