Europees Referentie Kader

Wat is het Europees Referentie Kader?

ERK is de afkorting van Europees Referentiekader. Het is een handig instrument om het niveau waarop iemand zijn talen beheerst te beschrijven. Het wordt steeds vaker gebruikt in het vreemdetalenonderwijs en in het onderwijs van de Nederlandse taal aan anderstaligen. Het Europees Referentiekader wordt in heel Europa gebruikt.

Het ERK onderscheidt 5 vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren) en bestaat uit 6 niveaus van taalbeheersing, van beginner tot bijna moedertaalspreker. In de niveaus wordt beschreven wat iemand in de betreffende taal kan.

Niveau A is van toepassing op basisgebruikers van de taal. Zij kunnen zich in talig opzicht nog niet zelfstandig redden.

· A1

· A2

Wie op B-niveau functioneert, noemen we een onafhankelijke taalgebruiker. Zij kunnen zich wel zelfstandig redden in de nieuwe taal

· B1

· B2

Wie de taal op C-niveau beheerst, is een vaardige gebruiker. Zij spreken de taal met groot (of groter) gemak.

· C1

· C2

Let wel: niet iedereen die een nieuwe taal leert heeft daarbij dezelfde sterke en zwakke punten. Waar de ene cursist in het begin van het leerproces erg aarzelend zal spreken (omdat hij of zij zoekt naar de juiste opbouw van de zin) is de andere cursist al een vlotte spreker die nog veel grammaticale fouten maakt. Cursisten kunnen dus hetzelfde taalniveau hebben, maar toch anders omgaan met de nieuwe taal die ze leren.

Wil je graag een gedetailleerde beschrijving van de verschillende niveaus binnen het ERK? Je vindt hem hier.