Missie en visie

2019 10 22 LBC publiciteitsbeelden 029

LBC volwassenenonderwijs wil als professionele onderwijsaanbieder mensen versterken in onze samenleving door kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Onze missiesquares

Onze visie

LBC Volwassenenonderwijs is één herkenbare organisatie in Vlaanderen.

We verwelkomen cursisten die hun professionele en persoonlijke mogelijkheden wensen te verruimen om zo optimaal mogelijk te participeren in een snel veranderende maatschappij.

Onze visie gaat uit van volgende principes:

LBC zet in op groei

Cursisten en medewerkers van LBC Volwassenenonderwijs krijgen de mogelijkheid om te groeien door te leren. Als organisatie zetten we het leerproces van de cursisten centraal. Zo verhogen zij hun kansen om optimaal deel te nemen aan de samenleving, succes te hebben op de arbeidsmarkt en zichzelf te ontplooien. Dit kan enkel door sterk in te zetten op de professionele groei van de medewerkers

LBC creëert een stimulerend en veilig leerklimaat

We stimuleren door uit te dagen en te ondersteunen.

We dagen cursisten en medewerkers uit om telkens het beste van zichzelf te geven en open te staan voor nieuwe ontwikkelingen.

We ondersteunen door een veilig leerklimaat te creëren waarin we ervoor zorgen dat iedereen, inclusief de meest kwetsbaren in onze samenleving, gepaste begeleiding of doorverwijzing krijgt.

LBC is een betrouwbare partner

LBC Volwassenenonderwijs doet wat het belooft naar cursisten, medewerkers en derden toe.

We bouwen een relevant opleidingsaanbod uit en bewaken de kwaliteit van elke opleiding. Daarbij zetten we in op de talenten en professionalisering van onze medewerkers en hebben oog voor nieuwe inzichten en vernieuwing.

LBC is responsief

Als onderwijsorganisatie hebben we oog voor de noden en kansen binnen elke regio waarin we actief zijn. Tegelijkertijd spelen we snel en gepast in op nationale en internationale uitdagingen en mogelijkheden.