Herroepingsrecht

Kan je je inschrijving nog annuleren?

"Als cursist heb je het recht om je ONLINE inschrijving zonder betaling van een boete of opgave van motivering te annuleren, vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstovereenkomst tot 14 dagen erna."

Formulier herroeping