Algemene voorwaarden

Online verkoop

Deze algemene voorwaarden regelen de overeenkomst tussen de kandidaat cursist (de koper) en CVO LBC Volwassenenonderwijs (de verkoper) in het kader van de online inschrijving en betaling van een cursus of opleiding die wordt georganiseerd op één van de onderwijslocaties van CVO LBC Volwassenenonderwijs.

Contactgegevens LBC VOLWASSENENONDERWIJS NVK (de verkoper)

Naam: Volwassenenonderwijs LBC-NVK v.z.w.
Adres: Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE0410745312

CVO LBC Volwassenenonderwijs bestaat uit 3 administratieve centra met de volgende instellingsnummers:

  • LBC L: 31104
  • LBC B: 28431
  • LBC C: 38166

Website : www.lbconderwijs.be

Webshop

CVO LBC Volwassenenonderwijs biedt op zijn verschillende campussen en lesplaatsen cursussen en opleidingen aan die in klasverband en onder leiding van een leerkracht georganiseerd worden. Op deze website beschrijft CVO LBC Volwassenenonderwijs alle cursussen en opleidingen uit zijn aanbod. Wanneer een elektronische inschrijving mogelijk is, kan je o.a. vanaf de opleidingspagina via een rechtstreekse link naar de webshop. Bij cursussen of opleidingen waar online inschrijven niet mogelijk is, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Voor deze cursussen of opleidingen word je gevraagd om langs te gaan bij één van onze inschrijflocaties.

Hoe schrijf je correct in?

Een inschrijving is pas geldig na betaling. Bij een de elektronische inschrijving betaalt de koper/cursist onmiddellijk online via de beveiligde service van MOLLIE B.V. en dit via Bancontact, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net, ING Home’Pay of PayPal. 
Onmiddellijk daarna ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving en betaling in zijn mailbox.

Wat betaal je?

De prijzen vermeld op de website zijn de prijzen voor het wettelijke inschrijvingsgeld. Hierin zijn: kopies, grondstoffen, het gebruik van het electronisch leerplatform en persoonlijke verbruiksmaterialen niet inbegrepen. Deze staan per cursus apart vermeld onder de extra kosten.

Sommige cursisten hebben recht op een vermindering van het inschrijvingsgeld. Of je in aanmerking komt, kan je nalezen op de website van de overheid. Kortingen worden echter in de elektronische betaling niet automatisch verrekend. Een cursist die -in dit geval- te veel betaalt door zich online in te schrijven, meldt zich voor de start van de cursus aan op het secretariaat. Indien hij de nodige documenten, die recht geven op een verminderd inschrijvingsgeld, kan voorleggen , zal CVO LBC Volwassenenonderwijs het verschil terugstorten.

Kan je je inschrijving nog annuleren?

Als cursist/koper heb je het recht om je inschrijving (je online-aankoop) zonder betaling van een boete of opgave van motieven te annuleren, vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst tot 14 dagen erna.

Wat als LBC wijzigingen doorvoert of een cursus annuleert?

CVO LBC Volwassenenonderwijs behoudt zich het recht om een geplande cursus of opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat het centrum hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt de reeds betaalde som integraal terugbetaald.

De directie van CVO LBC Volwassenonderwijs heeft bovendien het recht om een kandidaat cursist te weigeren, indien hij niet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden bepaald door het ministerie van onderwijs voldoet. Bij online inschrijving zal de betaalde som worden teruggestort.

Wat bij klachten?

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat je je onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat je aanvaardt om alle gedingen voor die rechtbanken te brengen.