Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams Opleidingsverlof komt vanaf 1 september 2019 in de plaats van het betaald educatief verlof. De nieuwe regelgeving voor het Vlaams opleidingsverlof is van toepassing in het Vlaams Gewest. Enkel werknemers die werken in een Vlaamse vestigingseenheid van een bedrijf komen in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof.

Via het Vlaams Opleidingsverlof hebben werknemers uit de private sector (die minstens halftijds werken) het recht om erkende opleidingen te volgen (maximum 125 uren per cursusjaar) en daarvoor op het werk afwezig te zijn, met behoud van loon.

Om recht te kunnen geven op Vlaams opleidingsverlof moet de opleiding voldoen aan deze vormelijke criteria:

  1. De opleiding moet minstens 32 lestijden omvatten. Al onze opleidingen komen hiervoor in aanmerking.
  2. De opleiding wordt gegeven door een geregistreerde dienstverlener. Ons centrum wordt automatisch als geregistreerde dienstverlener beschouwd.
  3. De opleiding is geregistreerd in de databank Vlaamse opleidingsincentives. In deze databank kan je nagaan of een specifieke opleiding in aanmerking komt voor het Vlaams opleidingsverlof.

Indien je Vlaams opleidingsverlof wenst te nemen, moet je dit vermelden bij de inschrijving. Men zal je een bewijs van inschrijving overhandigen dat je moet indienen bij jouw werkgever. Nadien gebeurt alles automatisch via de datasystemen van de departementen Onderwijs en Werk en Sociale Economie. Je bent wel verplicht om deel te nemen aan evaluaties. Je kan maximaal tweemaal gebruik maken van dit verlof voor eenzelfde opleiding.