NIEUW: Ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer

Shutterstock 1854408667

Is ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer jouw droom?

squares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding

WIL JIJ HET VERSCHIL BETEKENEN IN DE ZORGSECTOR?Als ambulancier ben je een heel belangrijke sleutelfiguur om patiënten die geen dringende medische zorg nodig hebben te vervoeren.

Wil jij mee het verschil betekenen en mensen helpen die zorg nodig hebben?


WAT LEER JE IN DEZE OPLEIDING?

Je leert de stabiele patiënt die toezicht nodig heeft tijdens het vervoer van en naar zorginstellingen of zorgverstrekkers te begeleiden.

Je zorgt voor comfort en veiligheid van de patiënt op een kwaliteitsvolle manier met respect voor hygiëne.

Je vervoert de patiënt, rekening houdend met zijn welzijn, zorgvraag en continuïteit van de zorg.

Je staat in voor de overdracht.

WANNEER START DE OPLEIDING?

De opleiding start in september 2024 (exacte dag wordt later nog meegedeeld).

STUDIEBEWIJZEN

Je behaalt 2 certificaten:

  • Slagen voor de volledige opleiding (zie structuurschema)

==> certificaat ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer

  • slagen voor de modules:
    • EHBO
    • Professionele houding van de prehospitaal hulpverlener
    • Basis eventhulpverlener

==> Certificaat eventhulpverlener

INSTAPVOORWAARDEN

Wanneer je reeds een opleiding in de zorg gevolgd hebt of werkervaring in de zorg hebt,

kan je een afspraak maken via ambulantezorg.mechelen@lbconderwijs.be

WAT NA DE OPLEIDING?

Na de opleiding kan je je erkenning en visum aanvragen.


WAAR KAN JE DE LESSEN VOLGEN?

Campus Tinel, Mechelen

WAT IS DE KOSTPRIJS?

De kostprijs bestaat uit twee delen:

€300 inschrijvingsgeld en €100 cursusgeld

De opleiding komt in aanmerking voor Opleidingscheques en Vlaams opleidingsverlof.

STRUCTUURSCHEMA

Structuurschema Ambulancier niet dringend patientenvervoer