Bijwerkklas Frans - leerlingen sec./hoger onderwijs