EVC-Assessment Center Kinderbegeleider Baby's en Peuters en Kinderbegeleider Schoolgaande kinderen

OPL024 KINDERBEGELEIDERSCHOOLGAANDEKINDEREN

Ik werk enorm graag met kinderen. Ik ga heel vaak helpen in de kleuterschool hier in de buurt. Als vrijwilliger dan, want ik heb helaas geen diploma. Het EVC-assessment is misschien wel iets voor mij, daarin kan ik bewijzen dat ik best al wat ervaring heb en op die manier ook sneller een diploma halen.

Kellysquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding

WAT IS EEN EVC-ASSESSMENT?

Een assessment is een proefperiode, een soort van test, waarin men nagaat of je de competenties (met de onderliggende kennis, attituden en vaardigheden) die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen, voldoende beheerst.

CVO LBC heeft de bevoegdheid om het Assessment voor Kinderbegeleider af te nemen.
Als je interesse hebt, neem dan contact op met het Centrum.

Wat houdt het assessment voor kinderbegeleider in?

 • Tijdens het assessment worden alle opgesomde competenties uit de beroepskwalificatie Kinderbegeleider baby's en peuters of de beroepskwalificatie Kinderbegeleider schoolgaande kinderen nauwkeurig getest.
 • Slaag je voor alle competenties, dan behaal je het Bewijs van de beroepskwalificatie.
 • Slaag je voor een gedeelte van de proef, dan krijg je een Bewijs van competenties, een document dat de competenties die je al beheerst, vermeldt.

HOE VERLOOPT HET ASSESSMENT?

 • STAP 1
  Op basis van een intake-gesprek krijg je advies over het al dan niet deelnemen aan een assessment.
 • STAP 2
  Na een positief advies bepaal je, samen met je begeleider, de opvang waar je je praktijkproef zal doen.
 • STAP 3
  Je legt je assessment af op 2 verschillende dagen.
  Het schema geeft je een overzicht over de proeven, de duur en de locaties van die dagen.
 • STAP 4
  De assessoren beoordelen je competenties en bepalen of je het kwalificatiebewijs al dan niet behaalt.

Ass ZWK Bbabypeuter

WAT BEREIK JE ERMEE?

 • Het bewijs versterkt je positie op de arbeidsmarkt.

 • Het bewijs van competenties geeft je recht op vrijstellingen tijdens je opleiding.

 • Het bewijs van beroepskwalificatie Kinderbegeleider levert samen met het certificaat AAV het diploma secundair onderwijs op.

 • Met het beroepskwalificatiebewijs Kinderbegeleider baby's en peuters kan je zowel in de gezinsopvang als de groepsopvang voor baby's en peuters werken.

 • Met het bijkomende beroepskwalificatiebewijs Kinderbegeleider schoolgaande kinderen kan je ook werken in een IBO, initiatief buitenschoolse opvang.

LEES MEER OVER DE VOLLEDIGE OPLEIDING

Kinderbegeleider

Baby's en peuters

Kinderbegeleider

Schoolgaande kinderen