Bijscholing verpleegkundige handelingen

OPL182 ZORGKUNDIGE

Ik doe mijn werk als zorgkundige in het woonzorgcentrum heel erg graag. Ik heb mijn opleiding al even achter de rug. Ik moest enkel nog een korte bijscholing volgen. Nu ik ook alle taken mag vervullen die binnen mijn bevoegdheid vallen, haal ik nog meer voldoening uit mijn job!

Doriensquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding

WAT LEER JE?

Een nieuwe regelgeving laat zorgkundigen toe om vijf bijkomende verpleegkundige handelingen te verstrekken. Aan deze toelating is wel een verplichte bijscholing verbonden.

De verplichte bijscholing voor zorgkundigen kan op meerdere manieren gevolgd worden:

 • 150 u. bijscholing georganiseerd door een CVO in een mix van begeleid contactonderwijs, afstandsonderwijs en begeleide intervisie van het werkplekleren.
 • Via het online leerplatform www.vormingpentaplus.be kan je op volledig zelfstandige basis gratis de vijf verpleegkundige handelingen aanleren (= PentaPlus)

Met ondersteuning van een CVO kan je extra begeleiding krijgen bij het doorlopen van het PentaPlus-aanbod (= PentaPlus Coaching).

Je kan begeleid worden bij het opstarten van het PentaPlustraject in afstandsonderwijs én extra ondersteuning krijgen bij de praktijkbegeleiding. Beide modules zijn afzonderlijk te volgen.

Ondersteuning bij afstandsonderwijs

Je krijgt hulp:

 • bij het registeren in het PentaPlus-traject
 • om het online PentaPlus-pakket gezamenlijk door te nemen
 • om testen onder begeleiding te maken
 • door extra vragen te kunnen stellen bij bepaalde thema’s
 • ...

Ondersteuning bij praktijkbegeleiding

Je krijgt hulp:

 • bij het inoefenen van de handelingen door hier extra te ondersteunen
 • via gerichte feedback op hoe je een handeling uitvoert

INSTAPVOORWAARDEN

 • Voor deze opleiding heb je voorkennis nodig.

 • Je kan de ondersteuningsmodules bij PentaPlus (= PentaPlus Coaching) alleen volgen wanneer je in het bezit bent van een certificaat of diploma van Zorgkundige.

STUDIEBEWIJS

 • Na elke module waarvoor je slaagt, behaal je een attest van deelname aan de ondersteuningsmodules.

TEWERKSTELLING

 • Je mag in het werkveld de vijf bijkomende handelingen slechts uitvoeren, mits het volledige traject van PentaPlus succesvol afgerond is.

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?
 • De ondersteuning bij Pentaplus (= PentaPlus Coaching) bestaat uit twee modules.
 • Beide modules kunnen apart gevolgd worden.
Waar?
 • Turnhout
Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja, onder bepaalde voorwaarden.
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?
 • Bovenop het inschrijvingsgeld betaal je een bijdrage voor lesmateriaal en/of het gebruik van het elektronisch leerplatform.
 • Je betaalt € 1,50 per lestijd aan inschrijvingsgeld met een maximum van € 35 per module.
 • Onder bepaalde voorwaarden geniet je een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Lees er hier meer over.
Inschrijven
 • Je kan voor deze cursus niet online inschrijven, wel kan je online aanmelden voor de individueel gesprek.
 • Inschrijven voor de opleiding is pas mogelijk na een positief advies na het intakegesprek op één van onze les- of inschrijflocaties.