Diplomavergoeding

Als je in het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs behaalt, kan je in aanmerking komen voor een premie.

Kom ik in aanmerking voor een diplomavergoeding?

Je kan de premie aanvragen als je via het volwassenenonderwijs voor de 1ste keer je diploma secundair onderwijs behaalt.
Je komt in aanmerking voor de premie, als je je diplomagerichte opleiding in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming succesvol beëindigt.

Hoeveel bedraagt de premie?

Je krijgt alleen een terugbetaling voor het wettelijk inschrijvingsgeld dat je effectief betaald hebt voor de modules van de opleiding waarin je afstudeert.

  • Je krijgt enkel een premie voor de modules waarvoor je geslaagd bent.
  • Als je een (gedeeltelijke of volledige) vrijstelling van inschrijvingsgeld hebt verkregen, wordt hiermee rekening gehouden.
  • Bijkomende kosten voor cursusmateriaal krijg je niet terugbetaald.
  • Modules gevolgd in een andere opleiding krijg je niet terugbetaald.
  • Voor het gedeelte dat je met opleidingscheques betaald hebt, krijg je geen premie.

Maximaal kan je 300 euro per semester (600 euro voor een schooljaar) terugbetaald krijgen.

Hoe vraag je de premie aan?

Om je premie aan te vragen mail je het ingevulde aanvraagformulier samen met een kopie van je behaalde diploma naar premie.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be.

Na ontvangst van het aanvraagformulier haalt de bevoegde overheidsafdeling de gegevens over je inschrijving en de betaalde inschrijvingsgelden uit de databank DAVINCI. Op basis daarvan berekent de afdeling de premie.

Je krijgt een mail of brief met een beslissing over de ontvankelijkheid van je aanvraag, het bedrag van de premie en de gegevens waarop die berekend is. Je hebt 2 weken tijd om eventuele ontbrekende gegevens te melden. Daarna wordt de premie definitief berekend en uitbetaald op je rekening.