Stad Antwerpen geeft samen met CVO LBC kansen aan talent in de kinderopvang

OPL024 KINDERBEGELEIDERSCHOOLGAANDEKINDEREN

Met het project ‘Kansen voor Talent in de Kinderopvang’ biedt stad Antwerpen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt voortaan individuele opleidingstrajecten aan. Zo wil ze werkgevers in Antwerpen helpen gekwalificeerde medewerkers voor de kinderopvang te vinden.

Een recente bevraging van de stad Antwerpen bij alle organisatoren kinderopvang in Antwerpen leert dat 36% van de ondervraagden minstens één openstaande vacature heeft. Bij een aantal staat deze al enkele maanden open. Een van de belangrijkste knelpunten blijkt een gebrek aan de juiste kwalificatie bij de kandidaten.

“In de stad is er nog een groot potentieel aan mensen met talent en een hart voor kinderen die in de kinderopvang zouden willen werken, maar die omwille van een waaier aan redenen daar de kans niet toe krijgen”, zegt schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud. “Met het project ‘Kansen voor Talent in de Kinderopvang’, ondersteund met Vlaamse en Europese middelen, biedt stad Antwerpen mogelijkheden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en niet-beroepsactieven die interesse hebben om in de kinderopvang te werken.”

Individuele opleidingstrajecten met intensieve begeleiding

Ondanks de inspanning van de scholen om extra ondersteuning te bieden wat taal- en studiebegeleiding betreft, is dit niet altijd voldoende voor kwetsbare cursisten die een opleiding aanvatten. Ervaring leert dat de slaagkansen toenemen door bijkomende intensieve begeleiding bij het studeren, het in orde brengen van praktische obstakels zoals het vinden van kinderopvang voor de eigen kinderen, het versterken van het zelfvertrouwen en het wegwerken van sociale, economische of culturele drempels.

In dit project worden er - in nauwe samenwerking met VDAB - minstens 30 individuele opleidingstrajecten georganiseerd. De stad werkt samen met twee centra voor volwassenenonderwijs: stedelijk CVO Encora en CVO LBC. Daarnaast worden de cursisten ondersteund door 2 ervaren organisatoren kinderopvang, Felies vzw en Crèchendo vzw. Per 8 cursisten voorzien zij een mentor die de cursist intensief opvolgt en ondersteunt. De Stedelijke kinderopvang staat mee garant voor de stageplaatsen (werkplekleren) van minstens 10 cursisten en de begeleiding op de werkvloer. Atlas geeft ondersteuning op vlak van screenen van taal- en leervermogen, taal op de werkvloer en het wegwerken van drempels voor nieuwkomers.

Schepen Nabilla Ait Daoud: “Een groot deel van de kandidaten in het project zijn alleenstaande ouders die in een kansarme situatie zitten, maar die een uitweg zoeken om hogerop te geraken. ‘Kansen voor Talent in de Kinderopvang’ biedt hen een hefboom door het helpen behalen van een certificaat en het vinden van werk.”

Het project is van start gegaan op 1 december 2020 en op 1 februari 2021 zijn de eerste 16 kandidaten met de volwassenenopleiding Kinderbegeleider Baby’s en Peuters gestart. In september van dit jaar start een tweede groep. Het project loopt nog tot eind 2022.