Opleidingscheques

OPGELET:
Vanaf 1 september 2024 zitten al onze opleidingen in centrum B. Je kan alleen nog cheques gebruiken die uitgegeven zijn voor gebruik in CVO LBC B met instellingsnummer 28431 (Antwerpen).

Je kan opleidingscheques bestellen voor elke opleiding die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof.


In de opleidingsdatabank zoek je op of je opleiding in aanmerking komt.
Het registratienummer of ODB-nummer lees je bovenaan op je inschrijvingsfiche.

Werk je in een Brusselse vestigingseenheid van een bedrijf? Dan val je onder de Brusselse reglementering.
Meer informatie vind je op de website.

Algemeen

Indien je een opleiding volgt die werd opgenomen in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), opgesteld door een erkend loopbaancentrum, kan je nog opleidingscheques aanvragen en gebruiken. De VDAB zal bij aanvraag nagaan of je hooggeschoold bent en of je over een POP-attest beschikt (Attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan).

Heb je geen diploma secundair onderwijs en betaal je je opleiding met opleidingscheques?

Dan stort de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden het gedeelte dat jij betaalde voor de opleidingscheques volledig terug. Meer info.

Praktisch

Opleidingscheques vraag je aan:

Voor de gevolgde opleiding, past de Vlaamse overheid de helft van het inschrijvingsgeld (inclusief het cursusgeld) bij.

 • Per schooljaar kan je maximaal voor € 250 opleidingscheques aankopen.

Na ontvangst van je betaling, bezorgt Edenred je via e-mail de digitale opleidingscheque. Als je geen e-mailadres hebt doorgegeven, dan worden de opleidingscheques op papier altijd naar jouw officiële adres gestuurd (het is niet mogelijk ze naar een ander adres te laten sturen).

Met deze cheques kan je:

 1. Je cursus onmiddellijk betalen bij inschrijving. Je gebruikt de cheque als betaalmiddel. Breng de (digitale) cheque dus mee naar het secretariaat.
 2. Zijn je cheques besteld, maar heb je ze nog niet ontvangen op het moment van je inschrijving? Dan betaal je het inschrijvingsgeld en breng je de cheques binnen de 2 maanden binnen. Het betaalde bedrag wordt teruggestort.

Voor alle cursussen die starten na 31/08/24 vraag je opleidingscheques aan bij:

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK B (28431)

Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen

1. Werkwijze betaling met cheques bij inschrijving:

 1. Mail de digitale cheques naar: opleidingscheques@lbconderwijs.be
 2. Het onderwerp van de e-mail is: naam cursist - lesplaats - cursus.

2. Werkwijze terugbetaling van de cheques na inschrijving:

 1. Mail de digitale cheques naar: opleidingscheques@lbconderwijs.be
 2. Vermeld het rekeningnummer waarop je terugbetaald kan worden.
 3. Het onderwerp van de e-mail is: naam cursist - lesplaats - cursus.
 4. Je ontvangt het geld binnen redelijke termijn op je bankrekening.

Opgelet:

 • Het totale bedrag van de cheques mag niet hoger zijn dan het werkelijk betaalde bedrag (inschrijvingsgeld + cursusmateriaal) aan de school. We aanvaarden geen cheques met een hoger totaalbedrag.
 • Er wordt geen geld teruggeven op opleidingscheques.

Heb je nog vragen? Mail dan naar opleidingscheques@lbconderwijs.be