Stages (laatste update: 04/12/2021)

De stages gaan door volgens de afspraken die zijn gemaakt in de sectoren en als de veiligheidsmaatregelen op de betrokken stageplaatsen worden nageleefd.

Meer informatie vind je op de website van SYNTRA Vlaanderen.

Mag een stageplaats stagiairs in de zorginstellingen verplichten om zich te laten vaccineren?

Neen. Vaccinatie is voor niemand verplicht maar wel sterk aanbevolen. Deze sterke aanbeveling geldt zeker ook voor zorgverleners.

Ook voor het vast personeel van een zorgvoorziening is de vaccinatie niet verplicht. De werkgever heeft geen inzagerecht in de medische gegevens, waaronder de vaccinatiestatus van het personeel en kan het personeelslid dus niet weigeren op basis van de vaccinatiestatus. Naar analogie kan ook een stagiair niet verplicht worden om zich te laten vaccineren vooraleer de stage aan te vatten.

 Kan een stageplaats voor aanvang van stage een COVID-Safe Ticket eisen van een stagiair?

Een stageplaats kan aan stagiairs - net zoals aan haar werknemers - niet vragen dat men bewijs aflevert van een coronacertificaat. Het COVID-safe ticket (CST) is momenteel van toepassing in een welbepaalde context.

Dit betekent dan ook dat een stagiair geen negatieve test of vaccinatiebewijs dient voor te leggen bij aanvang van een stage.

Preventief testen voor aanvang van een stage is weinig waardevol: het gaat om een momentopname zonder garantie dat de stagiair de dag nadien niet besmet wordt of besmettelijk is. Het strikt volgen van de regels rond hygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn essentieel, alsook het zich laten testen als de stagiair symptomen zou hebben.  

Kan een cursist nog een kwalificatie behalen wanneer de stage of arbeidsdeelname wegvalt?

Ook in coronatijden moet het onderwijs zich richten op de realisatie van het gevalideerd doelenkader (in leerplannen en standaardtrajecten) voor de cursisten. Scholen hebben een ruime bevoegdheid om te bepalen hoe ze dit onderwijs concreet organiseren. De evaluatie valt eveneens onder bevoegdheid van de school, zich baserend op het gevalideerd doelenkader.

Dat er door COVID-19 geen invulling is van de werk(plek)component door overmacht hoeft geen afbreuk te doen aan de validiteit van de evaluatie, mits de competenties zoveel als mogelijk op een andere manier worden aangeboden.

Een cursist kan dus nog steeds een kwalificatie behalen, ook al is een stage of werkervaring niet (geheel) kunnen doorgaan.

Mogen stagebegeleiders hun stagiairs bezoeken?

Stagebegeleiding verloopt maximaal digitaal.