Uitvoerend CAD-tekenaar

OPL008 UITVOERENDCADTEKENAAR

De technische inzichten had ik al. Dankzij deze opleiding beheers ik nu ook gespecialiseerde tekensoftwarepakketten. Dat komt goed van pas in de zoektocht naar een job!

Brunosquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding

WAT LEER JE?

In deze opleiding leer je als uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies uit te tekenen, die het ontwerpteam ondersteunt. Je ontwerpt in principe niet zelf, tenzij in zeer beperkte mate. Jouw tekenwerk bouwt hoofdzakelijk voort op bestaande ontwerpen, die je systematisch aanpast, aanvult, bijstuurt,... in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de ontwerper(s), meestal ingenieur(s).

Wat er zoal aan bod komt:

 • verwerven van inzicht in de brede ondersteunende technische kennis zoals sterkteleer, toegepaste wiskunde
 • leren werken met tekenpakketsoftware voor 2D-tekenen
 • leren werken met tekenpakketsoftware voor 3D-tekenen

OPLEIDINGSSCHEMA

OS uitvoerend cad tekenaar

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent 16 jaar.
  Of 15 jaar als je minstens 2 jaar secundair onderwijs volgde.

 • Voor deze opleiding heb je geen voorkennis nodig.

STUDIEBEWIJS

 • Na elke module waarvoor je slaagt, behaal je een officieel erkend deelcertificaat.

 • Eenmaal de opleiding volledig afgewerkt, behaal je het certificaat of diploma van Uitvoerend CAD-tekenaar.

TEWERKSTELLING

 • Met het certificaat of diploma van Uitvoerend CAD-tekenaar kan je direct aan de slag in alle bedrijven waar ze een technisch tekenaar nodig hebben. Uitvoerend CAD-tekenaar behoort tot de knelpuntberoepen.

HEB JE AL VOORKENNIS OF ERVARING?

Wanneer je kan aantonen dat je voorheen al bepaalde competenties (kennis/vaardigheden) hebt verworven (op basis van andere opleidingen, werkervaring enz.) dan kan je een aanvraag indienen voor een aangepast leertraject.
Via de EVK-procedure kan je een vrijstelling aanvragen op basis van een Eerder Verworven Kwalificatie (EVK). In het geval van de EVC-procedure kan je vrijstellingen bekomen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC). Lees meer: een vrijstelling via EVK-, EVC of vrijstellingsproef. Het resultaat van beide procedures is een traject op maat.

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?
 • De volledige opleiding bestaat uit verschillende modules.
 • Door de modulaire structuur kan je de opleiding ook deeltijds doen of op eigen tempo.
 • Je bent verplicht aanwezig op alle contactmomenten.
 • De kennis van een deel van de modules verwerf je via stages/werkplekleren.
Waar?
 • Berchem
Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja, onder bepaalde voorwaarden.
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?
 • Je betaalt € 1,50 per lestijd aan inschrijvingsgeld met een maximum van € 300 per semester en per opleiding.
 • Onder bepaalde voorwaarden geniet je een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Lees er hier meer over.
 • Bovenop het inschrijvingsgeld betaal je een bijdrage voor lesmateriaal en/of het gebruik van het elektronisch leerplatform.
Inschrijven
 • Je kan voor deze cursus online inschrijven.
 • Geen ervaring met online aankopen? In dit instructiefilmpje wordt uitgelegd hoe je je online kan inschrijven.
 • Ook kan je langsgaan op één van onze les- of inschrijflocaties.