Duo-opleiding Jeugd-en Gehandicaptenzorg & Zorgkundige

OPL053 DUOZORGKUNDIGEENJEUGDENGEHANDICAPTENZORG

Mijn passie is duidelijk. Ik kies bewust voor een job in de leefgroepwerking binnen de gehandicaptensector. Nu ik ook zorgkundige taken mag uitvoeren, heb ik een extra troef op de arbeidsmarkt in handen en help ik waar ik kan. Dit gecombineerd traject is voor mij het beste uit 2 werelden.

Jorissquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding
Individuele afspraak
Duo-opleiding Jeugd-en Gehandicaptenzorg & Zor
-

WAT LEER JE?

In deze opleiding combineer je twee leertrajecten:

 • je leert als opvoeder/begeleider (klasse 2A) volwassenen, kinderen of jongeren bij te staan, die (tijdelijk) een moeilijke situatie doormaken. Je leeft en voelt met ze mee, begeleidt ze en geeft ze ondersteuning op maat. Je krijgt van ons een competentiegerichte opleiding. Daarin ontpop je je tot een opvoeder/begeleider met een groot inzicht in de uiteenlopende situaties waarmee je te maken krijgt.
 • je leert mensen verzorgen en helpen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben en zal hen bijstaan in hun dagelijkse verzorging en activiteiten. Het kan om ouderen, gezinnen en mensen met een beperking gaan. Je werkt nauw samen met verpleegkundigen. Bepaalde verpleegkundige taken mag je ook zélf uitvoeren. De zorg voor de oudere zorgvrager zal hierin verder uitgediept worden en zorgkundige vaardigheden worden aangeleerd.

Deze opleiding is een duo-opleiding en is uniek: je krijgt een opleiding in de zorg als opvoeder/begeleider én als zorgkundige. Je kan werken als opvoeder/begeleider, maar mag ook zorgkundige handelingen verrichten. Uiteraard kan je ook in de ouderenzorg of thuiszorg tewerkgesteld worden. De mogelijkheden in het werkveld zijn oneindig met deze dubbele opleiding!

Wat er zoal aan bod komt:

 • kennismaken met verschillende doelgroepen
 • correct inschatten van de aard en ernst van een ondersteuningsvraag
 • zorg bieden, zowel op fysiek, psychisch en sociaal vlak
 • verpleegkundige handelingen die uitgevoerd mogen worden door een zorgkundige
 • zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving
 • werken met groepen en in teams
 • kritisch naar jezelf kijken

OPLEIDINGSSCHEMA

OS duo opleiding Jeugd en Gehandicaptenzorg Zorgkundige

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent 16 jaar.
  Of 15 jaar als je minstens 2 jaar secundair onderwijs volgde.

 • Voor deze opleiding heb je geen voorkennis nodig.

 • Je kan pas starten na het bijwonen van een infosessie en een individueel gesprek (intakegesprek) met je trajectbegeleider. Plaats en data van de infosessies vind je bovenaan de pagina.

STUDIEBEWIJS

 • Na elke module waarvoor je slaagt, behaal je een officieel erkend deelcertificaat.

 • Eenmaal de opleiding volledig afgewerkt, behaal je het certificaat of diploma van Jeugd- en Gehandicaptenzorg en het certificaat of diploma van Zorgkundige.

 • Wie onze opleiding Aanvullende Algemene Vorming volgt, haalt meteen ook zijn diploma secundair onderwijs in huis. Dit kan zowel voor, als na de beroepsopleiding of gelijktijdig afhankelijk van je gekozen traject.

TEWERKSTELLING

 • Met het certificaat of diploma van Zorgkundige kan je je registreren bij het Agentschap voor Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid. Je ontvangt daarop een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

 • Met deze certificaten/diploma’s kan je aan de slag in de ruime thuis- en residentiële zorg zoals de gezins- en thuiszorg, Integrale Jeugdhulp, voorzieningen voor mensen met een beperking, woonzorgcentra, (psychiatrische) ziekenhuizen, thuisverpleging, begeleid wonen, arbeidszorgprojecten, (semi-)internaten, centra voor vluchtelingen en dagcentra.

 • Je kan ook een voortgezette opleiding in de sociale sector starten.

HEB JE AL VOORKENNIS OF ERVARING?

Wanneer je kan aantonen dat je voorheen al bepaalde competenties (kennis/vaardigheden) hebt verworven (op basis van andere opleidingen, werkervaring enz.) dan kan je een aanvraag indienen voor een aangepast leertraject.
Via de EVK-procedure kan je een vrijstelling aanvragen op basis van een Eerder Verworven Kwalificatie (EVK). In het geval van de EVC-procedure kan je vrijstellingen bekomen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC). Lees meer: een vrijstelling via EVK-, EVC of vrijstellingsproef. Het resultaat van beide procedures is een traject op maat.

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?
 • De volledige duo-opleiding duurt 2,5 jaar en bestaat uit verschillende modules in een combinatie van dag- en avondonderwijs.
 • Door de modulaire structuur kan je de opleiding ook deeltijds doen of op eigen tempo.
 • Je bent verplicht aanwezig op alle contactmomenten.
 • De kennis van een deel van de modules verwerf je via stages/werkplekleren en afstandsonderwijs.
Waar?
 • Turnhout
Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja, onder bepaalde voorwaarden.
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?
 • Je betaalt € 1,50 per lestijd aan inschrijvingsgeld met een maximum van € 300 per semester en per opleiding.
 • Onder bepaalde voorwaarden geniet je een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Lees er hier meer over.
 • Bovenop het inschrijvingsgeld betaal je een bijdrage voor lesmateriaal en/of het gebruik van het elektronisch leerplatform.
Inschrijven
 • Je kan voor deze cursus niet online inschrijven, wel kan je online aanmelden voor de infosessie bovenaan de pagina.
 • Je meldt je aan door je contactgegevens te registeren en je in te schrijven op de datum van jouw keuze. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving voor de infosessie via mail.
 • Inschrijven voor de opleiding is pas mogelijk na een positief advies na het intakegesprek op één van onze les- of inschrijflocaties.