Interculturele medewerker

OPL088 INTERUCULTURELEMEDEWERKER

Interculturele medewerkers zijn belangrijk voor de maatschappij en de tijd waarin we leven. Ze helpen kwetsbare mensen over drempels heen en begeleiden hen bij hun contacten met hulp-en zorgverleners.

Aidasquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding
Infomoment
Interculturele medewerker
dinsdag op 27-08-2024
van 10.00 u. tot 11.30 u.
Campus Tinel
Mechelen
Online chatsessie
Interculturele medewerker
dinsdag op 14-05-2024
van 18.30 u. tot 20.00 u.
Individuele afspraak
Interculturele medewerker
-
Campus Tinel
Mechelen

WAT LEER JE?


Als interculturele medewerker neem je een brugfunctie in tussen kansarmen enerzijds en hulp- en dienstverleners anderzijds. Je helpt maatschappelijk kwetsbare groepen en etnisch-culturele minderheden beter hun weg te vinden in onze gemeenschap. Ben jij sociaal voelend en wil je drempelverlagend werken? Dan is deze job allicht iets voor jou! In een samenleving die alsmaar diverser wordt, spelen mensen met interculturele competenties een steeds belangrijkere rol.

Wat er zoal aan bod komt:

 • een brug bouwen tussen cliënten en hulpverleners
 • meewerken aan het activiteitenaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen en etnische culturele minderheden
 • oog hebben voor drempels en kansen in een organisatie en hoe je de eersten verlaagt en de laatsten verhoogt
 • ondersteunen en verbeteren van de communicatie tussen cliënten en hulpverleners
 • bijdragen tot een goede samenwerking tussen mensen uit verschillende culturen in de eigen organisatie en partnerorganisaties
 • leren samenwerken, in een team en met groepen
 • kritisch stil staan bij jezelf

CURSISTEN AAN HET WOORD

OPLEIDINGSSCHEMA

OS interculturele medewerker

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent 16 jaar.
  Of 15 jaar als je minstens 2 jaar secundair onderwijs volgde.

 • Voor deze opleiding heb je geen voorkennis nodig.

 • Je kan pas starten na het bijwonen van een infosessie en een individueel gesprek (intakegesprek) met je trajectbegeleider. Plaats en data van de infosessies vind je bovenaan de pagina.

STUDIEBEWIJS

 • Na elke module waarvoor je slaagt, behaal je een officieel erkend deelcertificaat.

 • Eenmaal de opleiding volledig afgewerkt, behaal je het certificaat of diploma van Interculturele medewerker.

 • Wie onze opleiding Aanvullende Algemene Vorming volgt, haalt meteen ook zijn diploma secundair onderwijs in huis.

TEWERKSTELLING

 • Met onze opleiding Interculturele medewerker heb je een stevige troef in handen om een job te vinden in organisaties in de gezondheidszorg en het welzijnswerk.

 • Je kan terecht in: OCMW, ziekenhuizen, Kind en Gezin, asielcentra, kringloopcentra, wijkwerking, buurtsport, buurtwerking, scholen, enz.

HEB JE AL VOORKENNIS OF ERVARING?

Wanneer je kan aantonen dat je voorheen al bepaalde competenties (kennis/vaardigheden) hebt verworven (op basis van andere opleidingen, werkervaring enz.) dan kan je een aanvraag indienen voor een aangepast leertraject.
Via de EVK-procedure kan je een vrijstelling aanvragen op basis van een Eerder Verworven Kwalificatie (EVK). In het geval van de EVC-procedure kan je vrijstellingen bekomen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC). Lees meer: een vrijstelling via EVK-, EVC of vrijstellingsproef. Het resultaat van beide procedures is een traject op maat.

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?
 • De volledige opleiding duurt 15 maanden en bestaat uit verschillende modules.
 • Door de modulaire structuur kan je de opleiding ook deeltijds doen of op eigen tempo.
 • Je bent verplicht aanwezig op alle contactmomenten.
 • De kennis van een deel van de modules verwerf je via stages/werkplekleren en afstandsonderwijs.
Waar?
 • Mechelen
Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja, onder bepaalde voorwaarden.
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?
 • Je betaalt € 1,50 per lestijd aan inschrijvingsgeld met een maximum van € 300 per semester en per opleiding.
 • Onder bepaalde voorwaarden geniet je een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Lees er hier meer over.
 • Bovenop het inschrijvingsgeld betaal je een bijdrage voor lesmateriaal en/of het gebruik van het elektronisch leerplatform.
Inschrijven
 • Je kan voor deze cursus niet online inschrijven, wel kan je online aanmelden voor de infosessie bovenaan de pagina.
 • Je meldt je aan door je contactgegevens te registeren en je in te schrijven op de datum van jouw keuze. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving voor de infosessie via mail.
 • Inschrijven voor de opleiding is pas mogelijk na een positief advies na het intakegesprek op één van onze les- of inschrijflocaties.