Bijspijkerklas Frans - Thomas More

OPL047 BIJSPIJKERFRANSTHOMASMORE

Ik studeer aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen. Frans zit in mijn vakkenpakket. Uit een ingangsproef bleek echter dat mijn basiskennis niet volstaat. Wil ik slagen, dan moet ik tegen het examen mijn Frans stevig oppoetsen.

Robinsquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding
Individuele afspraak
Bijspijkerklas Frans (Thomas More)
-
Campus Tinel
Mechelen

WAT LEER JE?

Deze cursus wordt in samenwerking met Thomas More aangeboden en richt zich op eerstejaarsstudenten die voor Frans het verwachte instapniveau niet bereiken. De lessen worden op de campus van Thomas More georganiseerd en sluiten zoveel mogelijk aan bij het uurrooster van de opleiding.
Tijdens de contactmomenten wordt je basiskennis opgefrist en bijgespijkerd. Via zelfstudie ga je de leerstof nadien verder verwerken en inoefenen. Op die manier verhoog je je slaagkansen voor het examen.

Wij garanderen…

 • een 9-tal contactmomenten waarin overleg met de leerkracht mogelijk is.
 • een stevige herhaling van de basisgrammatica.
 • een online pakket met uitgebreid studie- en inoefenmateriaal.
 • een goede aanloop naar je eerste examen.

OPLEIDINGSSCHEMA

OS ERK Europese Frans

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent student aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen. (*)

 • Bij de intake op Thomas More bleek dat je basiskennis Frans ontoereikend is.

(*) Interesse maar ingeschreven in een andere hogeschool? Neem contact op met CVO LBC regio Mechelen.

STUDIEBEWIJS

 • Deze module leidt niet tot een certificaat, maar ondersteunt je in de voorbereiding van je examen Frans op Thomas More.

 • Wil je een officieel attest behalen, volg dan nog een extra module aan het CVO.

Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

TROEVEN

 • Deze module geeft je een houvast in de aanloop naar je semesterexamen.

 • Al naargelang de vraag en de interesse is een eventuele vervolgmodule in het tweede semester mogelijk.

 • Een betere kennis van het Frans is een extra troef voor je toekomst.

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?

Van begin oktober tot aan de kerstvakantie volg je een wekelijkse sessie van 2 uur. Deze contactmomenten worden aangevuld met een percentage aan afstandsonderwijs; online-oefeningen die je zelfstandig verwerkt. Het concrete lesrooster wordt in overleg met Thomas More opgesteld en sluit in de mate van het mogelijke aan bij het uurrooster van je afdeling.

Waar?
 • Mechelen: Campus Thomas More
Hoeveel kost het?
 • Thomas More studenten betalen bij inschrijving € 90.
 • Onder bepaalde voorwaarden geniet je een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Lees er hier meer over.
Inschrijven
 • Je kan voor deze cursus online inschrijven.
 • Geen ervaring met online aankopen? In dit instructiefilmpje wordt uitgelegd hoe je je online kan inschrijven.
 • Ook kan je langsgaan op één van onze les- of inschrijflocaties.