Betaald Educatief Verlof

Werk je in het Vlaams gewest? Bezoek dan onze pagina Vlaams Opleidingsverlof.

Werk je in het Brussels hoofdstedelijk gewest? Dan kan je genieten van Betaald Educatief Verlof (BEV).

Indien je BEV wenst te nemen, vermeld je dat bij je inschrijving. Je ontvangt een attest dat je moet indienen bij jouw werkgever. Per kwartaal ontvang je van LBC een aanwezigheidsattest voor je werkgever.

Bij een laattijdige inschrijving wordt het totaal aantal BEV-uren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.

Afstandsonderwijs geeft geen recht op BEV vermits de wetgeving BEV gebaseerd is op aanwezigheid in de lessen. Alleen eventuele contacturen (dit zijn verplichte aanwezigheidsmomenten in de school) kunnen recht geven op BEV indien ze deel uitmaken van een opleiding die tot de wettelijk vastgelegde opleidingscategorieën behoort én voor zover het over minstens 32 contacturen per schooljaar gaat.

Per geattesteerde periode mag je slechts 10% van de werkelijk gegeven uren ongewettigd afwezig zijn om te kunnen blijven genieten van het BEV. De laatste periode van een module kan zeer kort zijn en dit kan betekenen dat je eigenlijk nooit ongewettigd afwezig mag zijn om je recht op BEV niet te verliezen.

Alle lessen en evaluatiemomenten tellen mee voor de berekening van het educatief verlof.

Attesten om afwezigheid te wettigen, geef je binnen de 14 dagen na aanvang van de afwezigheid af op het secretariaat. Naam, klas, datum en afwezigheid dien je duidelijk te vermelden.

Op basis van deze attesten ben je gewettigd afwezig:

  • medisch attest van jezelf of inwonend familielid
  • afwezigheid door familiale omstandigheden (overlijden familielid, geboorte kind)
  • staking openbaar vervoer
  • sluiting onderwijsinstelling (geen attest)
  • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter (geen attest)
  • beroepsredenen (attest van de werkgever aan ons centrum)
  • staking of ziekte leerkracht (geen attest)
  • wettelijk klein verlet (attest van de bevoegde diensten)

Bij ziekte kan je een extra attest vragen aan de arts of het attest voor je werkgever kopiëren.

Bij ziekte van 1 dag en indien geen doktersbezoek, kan je een attest van de werkgever indienen waarin hij staaft dat je die dag afwezig was wegens ziekte zonder doktersbezoek.

Alle info over BEV lees je op de website: https://economie-werk.brussels/betaald-educatief-verlof.