Ziekte en opvolging besmettingen (laatste update: 17/03/2022)

Welke maatregelen gelden er voor cursisten en personeelsleden die in contact kwamen met een besmet persoon? UPDATE 17 maart

 • Heb je mogelijke symptomen? Blijf thuis en laat je testen.
 • Heb je geen symptomen, maar legde je wel een positieve test af? Blijf thuis in isolatie.

Voor de besmette personen:

 • Isolatie van minstens 7 dagen.
 • We vragen om besmettingen spontaan te blijven melden.

Voor huisgenoten van een besmet persoon:

 • Geen verplichte PCR-test of quarantaine meer.
 • Wel sterke aanbeveling voor iedereen, ongeacht de vaccinatiestatus, om gedurende 7 dagen na het hoog risicocontact:
  • een mondmasker (vanaf 6 jaar) te dragen bij contacten buiten het huishouden
  • of, indien een mondmasker niet mogelijk is, een dagelijkse zelftest te doen.

Voor andere hoogrisicocontacten van een besmet persoon:

 • Geen verplichte PCR-test of quarantaine meer
 • wel nog bijzondere aandacht gevraagd voor een periode van ten minste 7 dagen
  • voor de basishygiëne maatregelen
  • sociale contacten beperken, in het bijzonder het vermijden van elk contact met een persoon met risico op het ontwikkelen van een ernstige vorm van COVID-19
 • Om anderen op school te beschermen, raden we sterk aan om vooraf een zelftest te doen. We vragen ook om gedurende een periode van 7 dagen op school een mondmasker te dragen, wanneer geen afstand kan gehouden worden.

Voor laagrisicocontacten van een besmet persoon:

 • Geen specifieke maatregelen meer
 • Als gebaar van hoffelijkheid naar anderen van de klas of op school, kan je een zelftest doen.

Melding besmetting

Test je positief op het coronavirus?

 • Ga (minstens) 7 dagen in isolatie
 • Verwittig het centrum (en stageplaats) van je afwezigheid
 • Breng zelf je hoogrisicocontacten op de hoogte

Wat zijn de symptomen van het nieuwe Coronavirus Covid-19?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen:

 • minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak:
  hoest; kortademigheid; thoracale pijn; plots verlies van reuk- of smaakzin;
 • OF - minstens twee van de volgende milde symptomen zonder andere duidelijke oorzaak:
  koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak;
 • OF - verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…) zonder andere duidelijke oorzaak.

Het test- en quarantainebeleid werd grondig gewijzigd.

Een grafisch overzicht van de nieuwe basisregels vanaf 10/01/2022 vind je hier.

CVO LBC Visual testing klachten 0122

Wat als je in contact kwam met een cursist of personeelslid op school die positief testte?

Er is geen systematische opvolging meer van contacten door het callcenter, en er is geen quarantaine meer (op enkele uitzonderingen na).

In het algemeen moeten mensen die blootgesteld zijn geweest aan een besmet persoon (bij hoog-risicocontact) bijzondere aandacht besteden aan basishygiëne maatregelen en sociale contacten beperken voor een periode van ten minste 7 dagen, in het bijzonder het vermijden van elk contact met een persoon met een risico op het ontwikkelen van een ernstige vorm van COVID-19.

Contactpersonen in hetzelfde huishouden van 6 jaar en ouder wordt sterk aangeraden een masker te dragen bij contact buiten het huishouden gedurende een periode van 7 dagen na het begin van de symptomen bij het indexgeval (of na positieve test)

Contact tracing, hoog-en laagrisicocontacten en maatregelen

Er is geen systematische opvolging meer van de risicocontacten door het callcenter, en er is geen quarantaine meer (op enkele uitzonderingen na).
De risico-indeling van contacten gebeurt volgens de algemene richtlijnen voor volwassenen.

 • Een hoog-risicocontact is in hoofdzaak een persoon met een gecumuleerde contacttijd over een dag van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (face-to-face), bijvoorbeeld in een gesprek of door fysiek contact, waarbij er geen mondmasker gedragen werd dat mond en neus bedekte. Dit zijn bijvoorbeeld vrienden waarmee men samen gegeten heeft en geen afstand heeft gehouden.
 • Een laag-risicocontact is
  • Iedereen die zich in dezelfde gesloten kamer/omgeving bevond als het COVID-19 geval, maar zonder cumulatieve contacttijd gedurende ten minste 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m. Dit geldt voor de leerkrachten en klasgenoten/andere vrienden.
  • Indien er een blootstelling was van >15 minuten op <1,5 maar waarbij gedurende de hele tijd een masker over mond en neus gedragen werd door beide partijen, wordt dit beschouwd als een laag risico contact.
  • Personen met een laag-risico mogen verder naar school gaan en hun gebruikelijke activiteiten verderzetten, maar moeten contact vermijden met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte (bv. grootouders).

Wanneer is een zelftest aangewezen?

Zelftesten kunnen niet gebruikt worden als vervanging voor testen in een testcentrum of door de huisarts voor de reeds bestaande test-indicaties:

 • voor personen met mogelijke symptomen van COVID-19,
 • na hoog-risico contact
 • of reizigers die na terugkeer verplicht getest dienen te worden.

Wie symptomen heeft kan de online zelfevaluatietool invullen om zo een testcode te bekomen om zich te laten testen.

Wanneer is een zelftest wel aangewezen?

 • Je kan een zelftest uitvoeren als je geen symptomen hebt en ook de afgelopen 3 maanden geen COVID hebt gehad.
 • Je kan een zelftest 2 x per week uitvoeren, dus om de 3 dagen. Deze repetitieve vorm van screening detecteert personen met een matige tot hoge virale lading.
 • Je kan een zelftest uitvoeren als gebaar van hoffelijkheid naar je knuffelcontact of diegene waar je mantelzorger voor bent. Door herhaaldelijk, om de 3 dagen, te testen bescherm je zo jezelf en anderen.
 • Je had een laagrisicocontact en je bent ongerust.
 • Je had een hoogrisicocontact, maar je mag je pas binnen enkele dagen laten testen via PCR-test. Via een zelftest doe je reeds een eerste inschatting. De school kan met dit resultaat reeds een eerste risico-inschatting maken.

Welke zelftesten zijn betrouwbaar?

De betrouwbaarheid van de sneltesten is niet altijd duidelijk bewezen en gedocumenteerd.

Het federale agentschap voor geneesmiddelen (FAGG) stelde een lijst op van zelftesten die aan bepaalde minimumcriteria voldoen.

Wat moet je doen bij een positieve zelftest?

Is je zelftest positief? Dit betekent dat je waarschijnlijk corona hebt.

Bij een positief resultaat van een zelftest moet je onmiddellijk in isolatie gaan.

Het positieve resultaat moet ook bevestigd worden door een PCR-test in een testcentrum of -laboratorium.

 • Contacteer NIET je huisarts, maar vraag een activatiecode voor een PCR-test via het contactcenter op 02 214 19 19 of via www.mijncoronatest.be
 • Als dit positief resultaat bevestigd wordt door een PCR-test, wordt het contactonderzoek opgestart. Je blijft dan minstens 10 dagen in isolatie.

Heb je coronaklachten?

Contacteer dan NIET je huisarts, maar gebruik de online zelfevaluatietool. Als via de tool blijkt dat je je moet laten testen, ontvang je via deze tool een testcode. Daarmee kan je een afspraak maken in een testcentrum, een laboratorium of bij een apotheker. Via de link apotheek.be vind je de lijst met apotheken die testen afnemen.

Meer informatie over het gebruik van zelftesten vind je hier.