Voortraject NT2 zorgopleidingen

OPL194-VOORTRAJCTZORG

Ik wil graag met mensen werken maar ik moet eerst nog groeien in mijn taal.

Iulianasquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding
Individuele afspraak
Voortraject NT2 zorgopleidingen
-
Campus Tinel
Mechelen

WAT LEER JE?

Is je Nederlands nog onvoldoende om nu al te starten in één van onze zorgopleidingen? Twijfel je misschien nog tussen enkele zorgopleidingen? Dan is ons nieuwe voortraject Nederlands voor zorgopleidingen de ideale voorbereiding voor jou. We bieden de modules Nederlands Richtgraad 1.2 en 2.1 aan in combinatie met een open module NT2 oriëntering in de zorg.

Wat je zoal leert:

 • Je wordt voorbereid op een beroepsopleiding in de zorgsector.
 • Specifieke woordenschat van zorgopleidingen om in een vervolgopleiding het beroep van logistiek assistent, zorgkundige, kinderbegeleider baby's en peuters, kinderbegeleider schoolgaande kind of jeugd- en gehandicaptenzorg aan te leren.
 • Kennismaking met het werkveld: woonzorgcentrum, dagcentrum, ziekenhuis, gezinszorg, kinderdagverblijf, kleuterklas, buitenschoolse kinderopvang, dienst voor opvanggezinnen (onthaalouders)

  IETS VOOR JOU?

  INSTAPVOORWAARDEN

  • Je bent ouder dan 15 jaar.

  • Je bent anderstalig.

  • Je hebt interesse in één van onze zorgopleidingen maar je Nederlands is nog onvoldoende.

  • Je wil in de toekomst in de zorg gaan werken.

  • Je hebt een deelcertificaat 1.1 behaald of je hebt een instaptest gedaan bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

  STUDIEBEWIJS

  • Je behaalt een deelcertificaat voor elke module Nederlands waarvoor je slaagt (1.2 en 2.1).

  Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

  TEWERKSTELLING

  Ons voortraject zorg is belangrijk om:

  • Nederlands bij te leren voor zorgberoepen

  Ons voortraject zorg is de weg naar:

  • een job in de zorg

  PRAKTISCHE INFO

  Wanneer en hoelang?
  • Je volgt 4 keer per week les.
  Recht op iets?
  Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
  • Vlaams opleidingsverlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja
  • Kmo-portefeuille: Ja

  Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

  Inschrijven

  Je kan voor deze cursus niet online inschrijven!
  Je moet altijd langsgaan op één van onze inschrijflocaties.

  Dit neem je mee:

  • je identiteitskaart of een document wettelijk verblijf
  • cash geld, bancontact of opleidingscheques
  • voor 1.2 of hoger: deelcertificaten van vorige niveaus

  Heb je recht op een korting? Breng deze documenten mee:

  • Inburgeraar? Toon je inburgeringscontract of inburgeringsattest! (enkel voor RG 1 en 2)
  • Leefloon? Toon je attest leefloon OCMW of materiële hulp (1 maand geldig)!
  • Werkzoekend? Doe een 'aanvraag vermindering inschrijvingsgeld' bij VDAB.
  Hoeveel kost het?

  Richtgraad 1
  Je betaalt € 1,50 inschrijvingsgeld per lestijd met een plafond van € 180 voor al de cursussen die je volgt in deze richtgraad.
  Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
  Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R1_tarieven

  Richtgraad 2 tot 4
  Je betaalt € 0,60 inschrijvingsgeld per lestijd.
  Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
  Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R2_tarieven_vrijstellingen