Muziek & Drama

OPL120 MUZIEKENDRAMANT2

Ik leer Nederlands, ik wil spreken met mensen én contacten met Belgen hebben.

Jihad, Marokkosquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding

WAT LEER JE?

Muziek en drama helpt jou om je spreekangst te overwinnen en je kennis van het Nederlands spelenderwijs naar een hoger niveau te brengen. Het plezier van acteren en zingen staat centraal, al werken we daarbij ook aan grammaticale correctheid en de juiste uitspraak en intonatie.

 • Je leert n.a.v. een lied of rollenspel een verhaal te vertellen.
 • Je begrijpt de inhoud van een lied of rollenspel en je kunt je er een mening over vormen.
 • Je kunt zelf een werkelijke of verbeelde gebeurtenis beschrijven.
 • Je begrijpt liedjesteksten of rollenspelen en je kunt je er een mening over vormen.

Onze garanties:

 • De lessen zijn interactief. Je krijgt veel spreekkansen.
 • De oefeningen zijn authentiek. Wat je leert in de klas, kan je meteen gebruiken in de praktijk.
 • Je krijgt regelmatig feedback.

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent ouder dan 15 jaar.

 • Om deel te nemen moet je minstens een certificaat van richtgraad 1 (1.1 en 1.2) voorleggen.

 • Je kunt ook instappen na een niveautest bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

STUDIEBEWIJS

 • Deze module leidt tot een deelcertificaat.

Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

WAAROM?

 • Door liedjes en rollenspelen breid je je woordenschat uit en oefent onbewust vaste uitdrukkingen en zegswijzen.

 • Je leert spelenderwijs correct en zonder angst praten.

 • Vlot spreken, is een grote troef op de arbeidsmarkt.

AGII logo1

Nieuwkomer?

Nooit eerder les gevolgd in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)?

Ga eerst naar het
Agentschap Integratie en Inburgering
.
Zoek hier je contactpunt.

AGII logo1

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?
 • Je volgt 2 keer per week in de vroege namiddag les en dat gedurende 5 weken.


Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?

Richtgraad 1
Je betaalt € 1,50 inschrijvingsgeld per lestijd met een plafond van € 180 voor al de cursussen die je volgt in deze richtgraad.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R1_tarieven

Richtgraad 2 tot 4
Je betaalt € 0,60 inschrijvingsgeld per lestijd.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R2_tarieven_vrijstellingen

Inschrijven

Je kan voor deze cursus niet online inschrijven!
Contacteer de leerlingbegeleider van je secundaire school.

Dit neem je mee:

 • je identiteitskaart of een document wettelijk verblijf en/of ingevuld inschrijvingsformulier
 • cash geld, bancontact
 • Engagementsverklaring ingevuld door de verantwoordelijke leerlingenbegeleider van je secundaire school
Waar?
 • Mechelen
Tip tekst

Heb je interesse voor een beroep én Nederlands leren?