Nederlands voor fans

OPL122 NEDERLANDSVOORFANSNT2

Ik had de cursus Nederlands gevolgd tot niveau 4, maar kort daarna had ik het gevoel dat ik meer oefening nodig had om mijn niveau te behouden en te verbeteren. Ik vond de ‘Nederlands voor Fans' cursus de ideale oplossing. Je volgt les in een kleine leuke groep met een inspirerende docente. Als je wil, kan je de cursus herhalen. Elke keer is het anders.  Ik raad het ten zeerste aan.

Brian, Verenigd Koninkrijksquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding
conversatie 2.4+ 50% online
08-02-2024 tot 13-06-2024
do av
van 18.30 u. tot 21.35 u.
Campus Tinel
Mechelen
€ 45,00
€ 36,00 lesgeld + € 9,00 extra kosten
conversatie 2.4+ 50% online
07-09-2023 tot 21-12-2023
do av
van 18.30 u. tot 21.35 u.
Campus Tinel
Mechelen
€ 45,00
€ 36,00 lesgeld + € 9,00 extra kosten
NT2 NOM ondersteuning KX1
04-09-2023 tot 23-10-2023
ma vm, wo vm
van 08.40 u. tot 12.00 u.
Campus Tinel
Mechelen
€ 93,00
€ 36,00 lesgeld + € 57,00 extra kosten
NT2 NOM ondersteuning KX2
05-09-2023 tot 24-10-2023
di vm, do vm
van 08.40 u. tot 12.00 u.
Campus Tinel
Mechelen
€ 36,00
€ 36,00 lesgeld + € 0,00 extra kosten

WAT LEER JE?

Je wil je kennis van het Nederlands onderhouden en uitdiepen. Je kan deze lessenreeks herhalen zo vaak je wilt. De klasgroep bepaalt mee de focuspunten. Elke module is uniek. Dankzij jouw actieve inbreng wordt je Nederlands genuanceerder en verwerf je ook steeds meer taalzekerheid. Zowel mondeling als schriftelijk focussen we op een aantal specifieke taalverschijnselen, om op die manier kennis en vaardigheden te verfijnen en te perfectioneren.

 • Je leert communiceren over vertrouwde alledaagse en niet-alledaagse zaken.
 • Je praat vloeiend over verscheidene onderwerpen die binnen je interessesfeer liggen en je kunt ook je noden en wensen vlot uitdrukken.
 • Je leert heldere, samenhangende teksten schrijven over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen en samenvattingen maken over vertrouwde alledaagse en niet- alledaagse zaken binnen je interessegebied.

Onze garanties:

 • De lessen zijn interactief. Je krijgt veel spreekkansen.
 • De oefeningen zijn authentiek. Wat je leert in de klas, kan je meteen gebruiken in de praktijk.
 • Je krijgt regelmatig feedback.

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent ouder dan 15 jaar.

 • Deze module ligt op het niveau van RG 2.4. Voorkennis is een must.

 • Je hebt minstens een deelcertificaat van richtgraad 2.3 of een certificaat richtgraad 2.

 • Je kunt ook instappen na een niveautest bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

STUDIEBEWIJS

 • Deze module leidt tot een deelcertificaat.

Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

WAAROM?

 • Je kent al behoorlijk wat Nederlands, maar je wilt je kennis graag op peil houden en uitdiepen.

 • Een betere kennis van het Nederlands geeft je vertrouwen zeker een boost.

AGII logo1

Nieuwkomer?

Nooit eerder les gevolgd in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)?

Ga eerst naar het
Agentschap Integratie en Inburgering
.
Zoek hier je contactpunt.

AGII logo1

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?
 • Je volgt 1 lesavond per week gedurende 15 weken.
 • Je kan tijdens een schooljaar meer dan één module doen.
Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?

Richtgraad 1
Je betaalt € 1,50 inschrijvingsgeld per lestijd met een plafond van € 180 voor al de cursussen die je volgt in deze richtgraad.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R1_tarieven

Richtgraad 2 tot 4
Je betaalt € 0,60 inschrijvingsgeld per lestijd.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R2_tarieven_vrijstellingen

Inschrijven

Je kan voor deze cursus niet online inschrijven!
Je moet altijd langsgaan op één van onze inschrijflocaties.

Dit neem je mee:

 • je identiteitskaart of een document wettelijk verblijf
 • cash geld, bancontact of opleidingscheques
 • voor 1.2 of hoger: deelcertificaten van vorige niveaus
 • voor 1.1: doorverwijsformulier Agentschap Integratie & Inburgering

Heb je recht op een korting? Breng deze documenten mee:

 • Inburgeraar? Toon je inburgeringscontract of inburgeringsattest! (enkel voor RG 1 en 2)
 • Leefloon? Toon je attest leefloon OCMW of materiële hulp (1 maand geldig)!
 • Werkzoekend? Doe een 'aanvraag vermindering inschrijvingsgeld' bij VDAB.
Waar?
 • Mechelen
Tip tekst

Heb je interesse voor een beroep én Nederlands leren?