Taalhulp voor rijbewijs

OPL158 TAALHULPVOORRIJBEWIJS

Ik herinner me mijn leraar Nederlands, omdat zij me in mezelf liet geloven.

Liana, Armeniësquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding
taalhulp voor rijbewijs
19-03-2025 tot 11-06-2025
wo av
van 18.30 u. tot 21.35 u.
Campus Tinel
Mechelen
€ 56,00
€ 24,00 lesgeld + € 32,00 extra kosten
taalhulp voor rijbewijs
03-12-2024 tot 25-02-2025
di nm
van 13.30 u. tot 16.35 u.
Campus Tinel
Mechelen
€ 56,00
€ 24,00 lesgeld + € 32,00 extra kosten
taalhulp voor rijbewijs
11-09-2024 tot 27-11-2024
wo av
van 18.30 u. tot 21.35 u.
Campus Tinel
Mechelen
€ 56,00
€ 24,00 lesgeld + € 32,00 extra kosten

WAT LEER JE?

Wil jij je voorbereiden op het theoretisch gedeelte van het rijexamen maar is de taal nog moeilijk? Volg dan deze module.

 • Je leert de specifieke woordenschat die men in verkeerssituaties gebruikt.
 • Je verstaat alle relevante gegevens uit het verkeersreglement.
 • Je oefent aan de hand van authentieke foto's je lees- en luistervaardigheid.
 • Je begrijpt de instructies uit het verkeersreglement en je kunt je er een mening over vormen.
 • Je krijgt tips en handvatten om je beter voor te bereiden op het eigenlijke examen.

Onze garanties:

 • De lessen zijn interactief. Je krijgt veel spreekkansen.
 • De oefeningen zijn authentiek. Wat je leert in de klas, kan je meteen gebruiken in de praktijk.
 • Je krijgt regelmatig feedback.

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent ouder dan 15 jaar.

 • Je bent anderstalig.

 • Je hebt richtgraad 1 behaald (niveau 1.1 én 1.2).

 • Je kunt ook instappen na een niveautest bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

STUDIEBEWIJS

 • Na deze module krijg je een deelcertificaat (NT2 richtgraad 2 open module).

 • NT2 richtgraad 2 Taalhulp voor rijbewijs 40 of 60 lestijden.

Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

WAAROM?

 • Deze module helpt jou om je voor te bereiden op het theoretisch rijexamen dat je achteraf in een officieel examencentrum moet afleggen.

 • Een rijbewijs hebben, is vaak een pluspunt in de zoektocht naar werk.

AGII logo1

Nieuwkomer?

Nooit eerder les gevolgd in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)?

Ga eerst naar het
Agentschap Integratie en Inburgering
.
Zoek hier je contactpunt.

AGII logo1

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?
 • Je volgt 1 tot 2 keer per week les.
Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?

Richtgraad 1
Je betaalt € 1,50 inschrijvingsgeld per lestijd met een plafond van € 180 voor al de cursussen die je volgt in deze richtgraad.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R1_tarieven

Richtgraad 2 tot 4
Je betaalt € 0,60 inschrijvingsgeld per lestijd.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R2_tarieven_vrijstellingen

Inschrijven

Je kan voor deze cursus niet online inschrijven!
Je moet altijd langsgaan op één van onze inschrijflocaties.

Dit neem je mee:

 • je identiteitskaart of een document wettelijk verblijf
 • cash geld, bancontact of opleidingscheques
 • voor 1.2 of hoger: deelcertificaten van vorige niveaus
 • voor 1.1: doorverwijsformulier Agentschap Integratie & Inburgering

Heb je recht op een korting? Breng deze documenten mee:

 • Inburgeraar? Toon je inburgeringscontract of inburgeringsattest! (enkel voor RG 1 en 2)
 • Leefloon? Toon je attest leefloon OCMW of materiële hulp (1 maand geldig)!
 • Werkzoekend? Doe een 'aanvraag vermindering inschrijvingsgeld' bij VDAB.
Tip tekst

Heb je interesse voor een beroep én Nederlands leren?