Conversatie

OPL039 CONVERSATIE

De conversatieles is één grote familie. Je zit samen met mensen van andere niveaus, dus je leert van elkaar. Dat vind ik fantastisch.

Oleksandra, Oekraïnesquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding
Nederlands conversatie 2.1-2.2 50% online
18-10-2022 tot 24-11-2022
di nm online en do nm contact
van 13.20 u. tot 15.00 u.
€ 12,00
Extra kosten: € 3,00
Nederlands conversatie 2.3+ 100% online
18-10-2022 tot 24-11-2022
di nm online en do nm online
van 13.20 u. tot 15.00 u.
€ 12,00
Extra kosten: € 3,00

WAT LEER JE?

Meer kansen nodig om te spreken en je mondeling sterker te maken? We oefenen de leerstof uit je normale lessen verder in en geven je extra tips om correcter te spreken.

Deze module situeert zich binnen richtgraad 2 en ondersteunt de algemene lessen.
Je kan aansluiten bij de conversatiegroep voor richtgraad 2.1-2.2 of bij de groep voor richtgraad 2.3-2.4.

 • Je leert op een losse, ontspannen manier over verschillende onderwerpen praten.
 • Je ontwikkelt meer spreekdurf en taalzekerheid.
 • Je leert je vlotter, maar ook correcter uitdrukken.
 • Je leert geconcentreerder luisteren, zodat je je gesprekspartners beter begrijpt en makkelijker kan reageren.

Onze garanties:

 • De lessen zijn interactief. Je krijgt veel spreekkansen.
 • De oefeningen zijn authentiek. Wat je leert in de klas, kan je meteen gebruiken in de praktijk.
 • Je krijgt regelmatig feedback.

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent ouder dan 15 jaar.

 • Heb je een certificaat van richtgraad 1 dan mag je aansluiten bij conversatiegroep 1.

 • Heb je deelcertificaten van richtgraad 2.1 en 2.2 dan sluit je aan bij conversatiegroep 2.

 • Je kunt ook instappen na een niveautest bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

STUDIEBEWIJS

 • Deze module leidt tot een deelcertificaat.

Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

WAAROM?

 • Je leert correct en zonder angst praten.

 • Vlot en goed praten is een grote troef om te integreren.

 • Wie vloeiend praat, vergroot zijn kansen op de arbeidsmarkt.

AGII logo1

Nieuwkomer?

Nooit eerder les gevolgd in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)?

Ga eerst naar het
Agentschap Integratie en Inburgering
.
Zoek hier je contactpunt.

AGII logo1

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?
 • Je volgt 2 keer per week in de vroege namiddag les en dat gedurende 5 weken.


Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?

Je betaalt € 0,60 per lestijd om in te schrijven.
Je betaalt ook extra voor het lesmateriaal (boek/cursus en het elektronisch leerplatform).

Wie heeft recht op korting?

 • Ben je inburgeraar?
  Dan is de inschrijving in RG 1 en 2 gratis. Je betaalt alleen het lesmateriaal.
  (In RG 3 en 4 geldt deze korting helaas niet. Je betaalt inschrijving + lesmateriaal.)

 • Krijg je steun van het OCMW?
  Dan is de inschrijving gratis. Je betaalt alleen het lesmateriaal.
 • Ben je werkzoekend en ingeschreven bij VDAB?
  Dan betaal je € 0,30 per lestijd om in te schrijven. Je betaalt ook extra voor het lesmateriaal.
Inschrijven

Je kan voor deze cursus niet online inschrijven!
Contacteer de leerlingbegeleider van je secundaire school.

Dit neem je mee:

 • je identiteitskaart of een document wettelijk verblijf en/of ingevuld inschrijvingsformulier
 • cash geld, bancontact
 • Engagementsverklaring ingevuld door de verantwoordelijke leerlingenbegeleider van je secundaire school
Waar?
 • Mechelen
Tip tekst

Heb je interesse voor een beroep én Nederlands leren?