Taalstages

OPL160 TAALSTAGES

De taalstage was een heel goede ervaring. Ik deed mijn taalstage in een lagere school. Ik deed spelletjes en ik steunde de leerlingen. Mijn CV is ook beter en ik voel me nu zelfzekerder als ik in de toekomst een sollicitatiegesprek moet doen. Ik twijfelde nog over wat ik in de toekomst wilde doen. Maar nu ben ik helemaal zeker dat ik een lerares wil worden.

Abigail, Verenigde Statensquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding

WAT LEER JE?

In deze module bereiden we je voor op een taalstage op de werkvloer. We werken aan je correct taalgebruik, maar ook andere competenties die op het werk belangrijk zijn. Na de lessenreeks ga je effectief op stage, waar je nog heel wat meer leerervaring kan opdoen.

 • Je leert contacten leggen (netwerken) om samen op zoek te gaan naar een taalstage of een job. We spreken over de Belgische arbeidscultuur.
 • Je leert informatie binnen een bepaalde context goed in te schatten, ook al begrijp je niet alle woorden.
 • Je werkt aan je eigen CV en motivatiebrief en je leert je eigen talenten en competenties te beschrijven. We reflecteren over het specifieke taalgebruik dat daarbij komt kijken.
 • Je krijgt een duidelijk inzicht in de verdere studie- en werkgelegenheden in België.

Onze garanties:

 • De lessen zijn interactief. Je krijgt veel spreekkansen.
 • De oefeningen zijn authentiek. Wat je leert in de klas, kan je meteen gebruiken in de praktijk.
 • Je krijgt regelmatig feedback.

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent ouder dan 15 jaar.

 • Je hebt richtgraad 2 (2.1 t.e.m. 2.4) behaald.

 • Je kunt ook instappen na een niveautest bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

STUDIEBEWIJS

 • Deze module leidt tot een deelcertificaat.

Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

WAAROM?

 • Deze lessen helpen jou zoeken naar de job die bij je past.

 • Je doet ervaring op de werkvloer op.

AGII logo1

Nieuwkomer?

Nooit eerder les gevolgd in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)?

Ga eerst naar het
Agentschap Integratie en Inburgering
.
Zoek hier je contactpunt.

AGII logo1

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?
 • Je volgt 2 keer per week in de vroege namiddag les en dat gedurende 5 weken.


Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?

Je betaalt € 0,60 per lestijd om in te schrijven.
Je betaalt ook extra voor het lesmateriaal (boek/cursus en het elektronisch leerplatform).

Wie heeft recht op korting?

 • Ben je inburgeraar?
  Dan is de inschrijving in RG 1 en 2 gratis. Je betaalt alleen het lesmateriaal.
  (In RG 3 en 4 geldt deze korting helaas niet. Je betaalt inschrijving + lesmateriaal.)

 • Krijg je steun van het OCMW?
  Dan is de inschrijving gratis. Je betaalt alleen het lesmateriaal.
 • Ben je werkzoekend en ingeschreven bij VDAB?
  Dan betaal je € 0,30 per lestijd om in te schrijven. Je betaalt ook extra voor het lesmateriaal.
Inschrijven

Je kan voor deze cursus niet online inschrijven!
Contacteer de leerlingbegeleider van je secundaire school.

Dit neem je mee:

 • je identiteitskaart of een document wettelijk verblijf en/of ingevuld inschrijvingsformulier
 • cash geld, bancontact
 • Engagementsverklaring ingevuld door de verantwoordelijke leerlingenbegeleider van je secundaire school
Waar?
 • Mechelen
Tip tekst

Heb je interesse voor een beroep én Nederlands leren?