Taalstages

OPL160 TAALSTAGES

De taalstage was een heel goede ervaring. Ik deed mijn taalstage in een lagere school. Ik deed spelletjes en ik steunde de leerlingen. Mijn CV is ook beter en ik voel me nu zelfzekerder als ik in de toekomst een sollicitatiegesprek moet doen. Ik twijfelde nog over wat ik in de toekomst wilde doen. Maar nu ben ik helemaal zeker dat ik een lerares wil worden.

Abigail, Verenigde Statensquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding
Individuele afspraak
Taalstages
-
Individuele afspraak
Taalstages
-
Campus Tinel
Mechelen
Taalstage
19-04-2024 tot 21-06-2024

€ 21,00
€ 18,00 lesgeld + € 3,00 extra kosten
Taalstage
10-11-2023 tot 26-01-2024

€ 21,00
€ 18,00 lesgeld + € 3,00 extra kosten

WAT LEER JE?

In deze module bereiden we je voor op een taalstage op de werkvloer. We werken aan je correct taalgebruik, maar ook andere competenties die op het werk belangrijk zijn. Na de lessenreeks ga je effectief op stage, waar je nog heel wat meer leerervaring kan opdoen.

 • Je leert contacten leggen (netwerken) om samen op zoek te gaan naar een taalstage of een job. We spreken over de Belgische arbeidscultuur.
 • Je leert informatie binnen een bepaalde context goed in te schatten, ook al begrijp je niet alle woorden.
 • Je werkt aan je eigen CV en motivatiebrief en je leert je eigen talenten en competenties te beschrijven. We reflecteren over het specifieke taalgebruik dat daarbij komt kijken.
 • Je krijgt een duidelijk inzicht in de verdere studie- en werkgelegenheden in België.

Onze garanties:

 • De lessen zijn interactief. Je krijgt veel spreekkansen.
 • De oefeningen zijn authentiek. Wat je leert in de klas, kan je meteen gebruiken in de praktijk.
 • Je krijgt regelmatig feedback.

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent ouder dan 15 jaar.

 • Je hebt richtgraad 2 (2.1 t.e.m. 2.4) behaald.

 • Je kunt ook instappen na een niveautest bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

STUDIEBEWIJS

 • Deze module leidt tot een deelcertificaat.

Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

WAAROM?

 • Deze lessen helpen jou zoeken naar de job die bij je past.

 • Je doet ervaring op de werkvloer op.

AGII logo1

Nieuwkomer?

Nooit eerder les gevolgd in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)?

Ga eerst naar het
Agentschap Integratie en Inburgering
.
Zoek hier je contactpunt.

AGII logo1

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?
 • Je volgt 2 keer per week in de vroege namiddag les en dat gedurende 5 weken.
Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?

Richtgraad 1
Je betaalt € 1,50 inschrijvingsgeld per lestijd met een plafond van € 180 voor al de cursussen die je volgt in deze richtgraad.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R1_tarieven

Richtgraad 2 tot 4
Je betaalt € 0,60 inschrijvingsgeld per lestijd.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R2_tarieven_vrijstellingen

Inschrijven

Je kan voor deze cursus niet online inschrijven!
Je moet altijd langsgaan op één van onze inschrijflocaties.

Dit neem je mee:

 • je identiteitskaart of een document wettelijk verblijf
 • cash geld, bancontact of opleidingscheques
 • voor 1.2 of hoger: deelcertificaten van vorige niveaus
 • voor 1.1: doorverwijsformulier Agentschap Integratie & Inburgering

Heb je recht op een korting? Breng deze documenten mee:

 • Inburgeraar? Toon je inburgeringscontract of inburgeringsattest! (enkel voor RG 1 en 2)
 • Leefloon? Toon je attest leefloon OCMW of materiële hulp (1 maand geldig)!
 • Werkzoekend? Doe een 'aanvraag vermindering inschrijvingsgeld' bij VDAB.
Waar?
 • Mechelen
 • Mortsel
Tip tekst

Heb je interesse voor een beroep én Nederlands leren?