Thuis Nederlands leren - Studie Studio

OPL162 THUISNEDERLANDSLEREN

Ik werk in wisselende shiften en kon mij dus niet inschrijven voor een dagcursus of een avondcursus omdat mijn werktijden elke week anders zijn. Daarom was Studie Studio een ideale oplossing voor mij

Andrzej, Polensquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding

WAT LEER JE?

Je leert Nederlands via zelfstudie: je gebruikt online lesmateriaal en een leerwerkboek. Thuis Nederlands leren is er voor snelle leerders (advies: verkort traject) die zelfstandig kunnen studeren.
Ons advies: zoek zeker een Nederlandstalige taalbuddy die met jou wil oefenen!

RICHTGRAAD 1

 • In de eerste modules  (1.1 en 1.2) krijg je extra hulp!
 • Elke maand is er één online oefensessie: je herhaalt en oefent samen en je kan vragen stellen.
 • Eén keer per maand maak je klassikaal op school testen.
 • Er zijn dus twee vaste contactmomenten per maand die verplicht zijn.

RICHTGRAAD 2

 • In de hogere modules  (2.1 tot 2.4) oefen je alles helemaal zelfstandig.
 • Alleen voor de testen kom je naar school op afspraak.

Studeer je gemakkelijk, kan je jezelf goed organiseren en heb je genoeg discipline? Dan is dit iets voor jou!
Vóór de start van elke module is er een intakegesprek met de leerkracht: op dat moment krijg je meer informatie. Het is belangrijk dat alle afspraken duidelijk zijn voordat je begint.

OS thuis nederlands leren studiestudio

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent ouder dan 15 jaar.

 • Je start in richtgraad 1.1 of in een hoger niveau als je al lessen gevolgd hebt. Neem zeker je certificaten mee.

 • Je kunt ook instappen na een niveautest bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

STUDIEBEWIJS

 • Na elke module krijg je een deelcertificaat.

 • Op het einde van een richtgraad krijg je een certificaat.

Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

WAAROM?

 • Is het voor jou onmogelijk om naar de contactlessen te komen, dan kan dit afstandstraject je helpen om toch Nederlands te leren en een certificaat te behalen.

 • Je leert zelfstandig werken.

 • Je leert beter omgaan met de digitale media.

AGII logo1

Nieuwkomer?

Spreek je nog geen Nederlands?

Heb je nog nooit les gevolgd?

Ga eerst naar het
Agentschap Integratie en Inburgering
.
Zoek hier je contactpunt.

AGII logo1

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?

Neem contact op met het Centrum om een afspraak te maken met de trajectbegeleider. Hij zal nakijken wat je mogelijkheden zijn.
Daarna leg je samen met de leerkracht een aantal contactmomenten vast, je bepaalt zelf hoeveel tijd je aan een module kan en wil besteden.

Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Hoeveel kost het?

Richtgraad 1
Je betaalt € 1,50 inschrijvingsgeld per lestijd met een plafond van € 180 voor al de cursussen die je volgt in deze richtgraad.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R1_tarieven

Richtgraad 2 tot 4
Je betaalt € 0,60 inschrijvingsgeld per lestijd.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R2_tarieven_vrijstellingen

Inschrijven

Je kan voor deze cursus niet online inschrijven!
Je moet altijd langsgaan op één van onze inschrijflocaties.

Dit neem je mee:

 • je identiteitskaart of een document wettelijk verblijf
 • cash geld, bancontact of opleidingscheques
 • voor 1.2 of hoger: deelcertificaten van vorige niveaus
 • voor 1.1: doorverwijsformulier Agentschap Integratie & Inburgering

Heb je recht op een korting? Breng deze documenten mee:

 • Inburgeraar? Toon je inburgeringscontract of inburgeringsattest! (enkel voor RG 1 en 2)
 • Leefloon? Toon je attest leefloon OCMW of materiële hulp (1 maand geldig)!
 • Werkzoekend? Doe een 'aanvraag vermindering inschrijvingsgeld' bij VDAB.
Waar?
 • Mechelen
Tip tekst

Heb je interesse voor een beroep én Nederlands leren?

Combineer algemene modules met specifieke modules om sneller Nederlands te leren: