Richtgraad 3.1

OPL141 RICHTGRAAD3 1

Dankzij de lessen Nederlands voelde ik mij sneller thuis in België. Mijn lerares leerde mij niet alleen de taal, maar vertelde ook over het leven hier. Ze legde bovendien veel nadruk op een goede uitspraak. Pas later heb ik begrepen hoe belangrijk dat was. De Belgen verstaan mij heel goed.

Reza, Iransquares

ONS AANBOD

Info
Aanbod
Opleiding
Nederlands 3.1 mondeling
05-09-2023 tot 18-01-2024
di vm, do vm
van 09.00 u. tot 12.00 u.
€ 72,00
Extra kosten: € 18,00
Nederlands 3.1 mondeling
05-09-2023 tot 18-01-2024
di av, do av
van 18.30 u. tot 21.30 u.
€ 72,00
Extra kosten: € 18,00
Nederlands 3.1 mondeling
05-09-2023 tot 18-01-2024
di av, do av
van 18.30 u. tot 21.35 u.
Campus Den Hof
Sint-Niklaas
€ 72,00
Extra kosten: € 28,00
Nederlands 3.1 mondeling
04-09-2023 tot 17-01-2024
ma vm, wo vm
van 09.00 u. tot 12.05 u.
€ 72,00
Extra kosten: € 18,00
NT2 3.1 mondeling verkort 30% online
04-12-2023 tot 25-01-2024
ma vm, di vm, do vm
van 09.00 u. tot 12.30 u.
Campus Tinel
Mechelen
€ 48,00
Extra kosten: € 58,00
NT2 3.1 mondeling verkort 50% online+afstand
04-09-2023 tot 25-10-2023
ma av, wo av
van 18.30 u. tot 21.35 u.
Campus Tinel
Mechelen
€ 48,00
Extra kosten: € 58,00

TRAJECTEN

 • Nederlands 1.2 VERLENGD = 180 lestijden (90 mondeling + 90 schriftelijk) per niveau voor cursisten die traag leren
 • Nederlands 1.2 = 120 lestijden (60 mondeling + 60 schriftelijk) per niveau
 • Nederlands 1.2 VERKORT = 80 lestijden per niveau voor cursisten die snel leren of hoger geschoold zijn

WAT LEER JE?

In richtgraad 3 kan je apart focussen op spreken of op schrijven. Je start met de vaardigheid die je het meest nodig hebt. De andere kan je achteraf opnemen.
In RG 3.1 gaat alle aandacht naar spreken en luisteren.


Je kan argumenten verwoorden in een discussie. Je kan een lang gesprek voeren om bijvoorbeeld een probleem op te lossen. Je spreekt de standaardtaal op een normaal tempo.

Je begrijpt het nieuws op televisie zonder hulp.


Onze garanties:

 • De lessen zijn interactief. Je krijgt veel spreekkansen.
 • De oefeningen zijn authentiek. Wat je leert in de klas, kan je meteen gebruiken in de praktijk.
 • Je krijgt regelmatig feedback.

OPLEIDINGSSCHEMA

OS ERK NT2

IETS VOOR JOU?

INSTAPVOORWAARDEN

 • Je bent ouder dan 15 jaar.

 • Je hebt een certificaat van richtgraad 2 (2.1 t.e.m. 2.4) behaald of je hebt een instaptest gedaan bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

STUDIEBEWIJS

 • Na deze module krijg je een deelcertificaat 3.1. Daarmee mag je overgaan naar 4.1, de volgende mondelinge module.

 • Heb je richtgraad 3.1 en 3.2 gevolgd, dan krijg je een certificaat van richtgraad 3.

Onze studiebewijzen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK).

TEWERKSTELLING

Nederlands leren is belangrijk om:

 • een job te vinden in Vlaanderen,

 • een beroepsopleiding te volgen of verder te studeren aan een hogeschool of universiteit,

 • je carrière een boost te geven.

AGII logo1

Nieuwkomer?

Nooit eerder les gevolgd in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)?

Ga eerst naar het
Agentschap Integratie en Inburgering
.
Zoek hier je contactpunt.

AGII logo1

PRAKTISCHE INFO

Wanneer en hoelang?

Je volgt les op je eigen tempo, van 1 tot 5 keer per week. De lessen zijn overdag of ’s avonds. Je kan tijdens een schooljaar meer dan één module doen.

Recht op iets?
Deze opleiding geeft mogelijk recht op:
 • Vlaams opleidingsverlof: Ja
 • Opleidingscheques: Ja
 • Kmo-portefeuille: Ja

Voor meer info, zie de rubriek cursisteninfo.

Inschrijven
 • Je kan voor deze cursus online inschrijven.
 • Geen ervaring met online aankopen? In dit instructiefilmpje wordt uitgelegd hoe je je online kan inschrijven.
 • Ook kan je langsgaan op één van onze les- of inschrijflocaties.
Hoeveel kost het?

Richtgraad 1
Je betaalt € 1,50 inschrijvingsgeld per lestijd met een plafond van € 180 voor al de cursussen die je volgt in deze richtgraad.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R1_tarieven

Richtgraad 2 tot 4
Je betaalt € 0,60 inschrijvingsgeld per lestijd.
Je betaalt ook extra voor het cursusmateriaal (handboek en/of cursus).
Sommige cursisten hebben recht op een korting: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/inschrijvingsgeld-nt2#R2_tarieven_vrijstellingen

Tip tekst

Heb je interesse voor een beroep én Nederlands leren?

Combineer algemene modules met specifieke modules om sneller Nederlands te leren: