Basisafspraken: mondmaskers & hygiëne (laatste update: 04/12/2021)

Overzicht van de huidige maatregelen:

1. Brede mondmaskerplicht

De huidige mondmaskerplicht blijft gelden voor iedereen in alle gebouwen van LBC: personeel, cursisten en derden.

 • Binnen draag je altijd je mondmasker: tijdens de les, bij verplaatsingen, op secretariaat, ….
 • Om te eten of drinken kan het mondmasker even afgezet worden. Hou daarbij voldoende afstand
 • Mondmaskerpauze nodig? Buiten kunnen de mondmaskers af. Hou daarbij voldoende afstand
 • Personeelsleden die alleen in een lokaal werken, mogen het mondmasker afzetten.

2. Veilige afstand en beperking contacten

Om de contacten maximaal te beperken worden volgende maatregelen genomen:

 • In de klas
  • Cursisten krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
  • Er wordt maximaal gewerkt met vaste werkgroepjes.
  • Mogelijk wordt er voor jouw module of opleiding deels overgeschakeld naar afstandsonderwijs. Onze centra zullen dit de komende dagen bekijken. Je ontvangt hierover dan vooraf de nodige informatie.
 • Gemeenschappelijk binnenruimtes
  • Voor aanvang van de les ga je rechtstreeks naar het klaslokaal.
  • Na de les verlaat je zo snel mogelijk het gebouw.
  • Pauzes op school zijn enkel mogelijk onder volgende voorwaarden:
   • Klasgroepen blijven maximaal gescheiden.
   • Alternerende pauzes worden ingevoerd waar nodig.
   • Ook tijdens de pauzes geldt mondmaskerplicht.
   • Om te eten of drinken kan het mondmasker kort afgezet worden. Hou daarbij voldoende afstand.
    Gun anderen ook de kans iets te eten of drinken. Zet de rest van je pauze elders verder (met mondmasker)
 • Op het secretariaat, in bureauruimtes
  Centra volgen inzake thuiswerk de regels van de maatschappij en staan telewerk maximaal toe waar mogelijk.
  • Het bezoek van cursisten en derden wordt beperkt.
  • Er wordt een permanentieregeling uitgewerkt.
  • Er wordt maximaal op afspraak gewerkt om de cursistenstromen te beperken.
 • In de lerarenkamer
  In de lerarenkamer is een CO2-meter aanwezig en blijft de waarde steeds onder 1200 ppm.
  De lerarenkamer fungeert enkel als werkplek, niet als vergader- of pauzeplek.
 • Derden
  • Essentiële derden zijn enkel toegelaten indien noodzakelijk om de leerplandoelstellingen te bereiken. Deze inschatting wordt door het centrum gemaakt.
  • Enkel activiteiten die noodzakelijk zijn om de leerplandoelstellingen te bereiken, kunnen georganiseerd worden.
  • Externen die in het centrum komen in kader van opleidingen (vb kapper, schoonheidsspecialist, horeca) zijn toegelaten volgens de sectorprotocollen. Voorafgaand zal een risicoanalyse opgemaakt worden.

3. Goede (hand)hygiëne

 • Was en ontsmet geregeld je handen.
 • Reinig banken/werkoppervlakken en werkmateriaal voor of na de les

4. Activiteiten

 • Vergaderingen gaan digitaal door.
 • Intakegesprekken en niveautesten worden waar mogelijk digitaal op afstand georganiseerd. Enkel voor de meest kwetsbare cursisten kan dit op afspraak in het centrum plaatsvinden.
 • Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur online of op afspraak.
 • Stages en werkplekleren zijn toegelaten volgens de regels van toepassing op de onderneming. Stagebegeleiding gebeurt maximaal digitaal.
  Klik hier voor meer informatie.
 • Extra-Muros activiteiten zijn toegelaten conform de sectorprotocollen (cultuur, sport, jeugd, …) en regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving. Hou rekening met de Covid Safe Ticket-verplichting voor bepaalde activiteiten.
 • Evenementen blijven uitzonderlijk mogelijk mits mondmasker en Covid Safe Ticket waar nodig, volgens de regels die gelden in de samenleving. Voorafgaand zal een risicoanalyse opgemaakt.

5. Ventilatie

Al sinds het begin van de pandemie ligt de nadruk op ventileren en verluchten.

 • Open ramen en/of buitendeuren waar mogelijk
 • Liefst ramen permanent op kiepstand in combinatie met geopende deur. Minimaal volledig open elk half uur

CO2-meting als onderdeel van een goed ventilatiekader is niet nieuw in onderwijs. De bestaande richtlijnen voor ventilatie en CO2-meting worden nu verder aangescherpt.

 • Om de luchtkwaliteit in scholen goed op te kunnen volgen, komen er best versneld en veralgemeend CO2-meters in alle lokalen van scholen waar veel mensen samenkomen
 • Het onderwijsveld zorgt nu voor een gefaseerde invoering van extra CO2-meters zodat uiteindelijk alle onderwijsinstellingen in elk leslokaal aan de slag zijn met CO2-metingen. De Vlaamse Overheid zal daarvoor extra middelen vrijmaken

6. Regionale toepassing van de maatregelen door het centrum

Om regionaal invulling te geven aan deze maatregelen stemmen directies in alle regio’s af met preventiedienst en vakbondsafvaardiging.

Centra kunnen extra maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. Ze stemmen dit ook af binnen hun lokale overlegcomité.

7. Ziekte en opvolging besmettingen

Klik hier voor meer informatie.

8. Veralgemeende extra vaccinatie

Klik hier voor meer informatie.

Ben je op reis geweest? (update 01-09-2021)

Was je langer dan 48 uur in het buitenland? Dan gelden deze regels als je terug in België bent. Moet je nog op reis vertrekken? Lees hier wat je moet doen voor je vertrek.

Let op: kom je terug uit een heel hoog risicoland? Dan gelden onderstaande regels altijd, ook als je minder dan 48 uur in dat land was.

1. Je vult het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) in binnen de 6 maanden voor je aankomst in België, ook als je volledig gevaccineerd bent. Het PLF moet ingevuld worden iedereen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar België reist, behalve:

 • als je minder dan 48 uur in België verblijft
 • als je minder dan 48 uur in het buitenland verbleef
  OPGELET: In de volgende gevallen moet je het PLF ALTIJD invullen, OOK als je minder dan 48 uur in België verblijft of minder dan 48 uur in het buitenland verbleef:
 • je reist met het vliegtuig of per boot naar België
 • je reist met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone naar België (bv. de Eurostar vanuit het Verenigd Koninkrijk)
 • je verbleef de afgelopen 14 dagen in een heel hoog risicoland

2. Check de kleurcode van het land waar je was en/of dit land op de lijst met heel hoog risico landen staat.

3. Kijk na welk COVID-certificaat je hebt op www.covidsafe.be. Je vroeg dit in principe al aan vóór vertrek. Er bestaan drie soorten certificaten:

 • Het volledig overzicht van de te nemen maatregelen vind je hier.
 • Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus.
 • Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19. Je had een positieve PCR-test die niet ouder is dan 180 dagen en je isolatie is voorbij.
 • Een testcertificaat bewijst dat je een test onderging waarvan het resultaat negatief was. Dit kan een PCR-test zijn van maximum 72 uur oud of een RAT-test (bij een apotheek op de lijst van www.apotheek.be) van de dag voor of van aankomst.

Hoe draag je een mondmasker correct?

Een mondmasker dient steeds je mond én neus te bedekken. Een mondscherm volstaat dus niet. Een gelaatsscherm (faceshield) volstaat ook niet. Een gelaatsscherm kan je wel gebruiken in combinatie met een mondmasker, als extra bescherming.

Het dragen van een mondmasker doe je niet om jezelf te beschermen, maar vooral om anderen te beschermen. Het is heel belangrijk dat je een mondmasker correct draagt.

Personeelsleden en cursisten kunnen enkel tijdelijk vrijgesteld worden van het dragen van een mondmasker op grond van medische aandoeningen

Hoelang kan ik mijn mondmasker dragen?

Het mondmasker moet veranderd worden:

 • na 1 dag
 • na een halve dag intensief gebruik
 • wanneer het vochtig of zichtbaar vuil is.

Het stoffen mondmasker moet na elk gebruik correct gewassen worden. Affiche mondmasker wassen.

Hoe zorg je voor voldoende handhygiëne?

Voorzie tijd voor handhygiëne!

Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.

Indien er geen water of zeep voorhanden is, kan je je handen ontsmetten met een hydroalcoholische handgel.

Wanneer?

 • Na betreden van de school
 • Bij binnenkomen van de klas (na de pauze)
 • Na toiletbezoek
 • Voor de maaltijd
 • Voor het verlaten van de school
 • Na het hoesten of niezen

Affiche preventiemaatregelen Corona

Affiches Handen wassen:
Frans | Duits | Engels | Russisch | Arabisch | Turks | Spaans | Pools | Kroatisch

Hygiëne bij hoesten en niezen

 • Bedek je neus en mond als je hoest of niest
 • Gebruik hiervoor een papieren zakdoek. Als je die niet bij de hand hebt, hoest of nies dan in de plooi van uw elleboog, de binnenkant van je trui, ...
 • Gooi papieren zakdoeken onmiddellijk weg in een vuilnisbak met deksel.
 • Was daarna je handen.
 • Affiche

Hygiëne bij toiletbezoek

 • Klap het deksel naar beneden voordat je doorspoelt.
 • Door het sluiten van de wc-bril kan je voorkomen dat de potentieel schadelijke ziektekiemen uit het toilet in de lucht ontsnappen (aerosol worden) en zo ziekten verspreiden.
 • Of je handen nu zichtbaar vervuild zijn met urine/ stoelgang of niet, was ze nadien met water en zeep. Droog ze af met een propere handdoek.